Návod k obsluze AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Spuštění motoru a jízda  Topení a větrání  Komfortní automatická klimatizace
Platí pro vozidla: s komfortní automatickou klimatizací
Doporučujeme stisknout tlačítko AUTO a nastavit teplotu na 22 °C.
Funkce se zapínají/vypínají stisknutím tlačítek. Regulátorem se nastavuje teplota a větrák. LED v příslušných tlačítkách svítí při zapnuté funkci.
Zapnutí automatického režimu AUTO
Automatický provoz zajišťuje konstantní teplotu ve vnitřním prostoru vozidla. Teplota vzduchu, množství vzduchu a jeho rozdělení se regulují automaticky.
Nastavení teploty
Teplota se nastavuje regulátorem -1- a -3- odděleně pro stranu řidiče a spolujezdce.
Nastavení větráku
Množství vzduchu vypouštěného větrákem můžete přizpůsobit svým požadavkům ručně regulátorem -2-. Sepnete-li tlačítko AUTO, je větrák řízen automaticky.
, , Rozdělení vzduchu
Ručně můžete nastavit, ze kterých přívodů má být vzduch přiváděn. Sepnete-li tlačítko AUTO, rozdělení vzduchu je řízeno automaticky.
Zapnutí / vypnutí režimu recirkulace
V režimu recirkulace obíhá vzduch uvnitř vozidla a filtruje se. Tím se do značné míry brání vniknutí znečistěného vnějšího vzduchu do vnitřního prostoru vozidla. Doporučujeme zapnout režim recirkulace při průjezdu tunelem nebo v dopravní zácpě POZOR!.
Režim recirkulace se vypíná stisknutím tlačítka AUTO nebo FRONT.
OFF Zapnutí / vypnutí klimatizace
Klimatizace se zapíná/vypíná tlačítkem OFF. Klimatizace se rovněž zapne, když stisknete regulátor větráku. U vypnuté klimatizace se uzavře přívod vzduchu zvenčí.
A/C Zapnutí / vypnutí chlazení
Při vypnutém režimu chlazení se nasávaný vnější vzduch nechladí a neodvlhčuje. Proto se mohou zamlžit skla. Při studených vnějších teplotách se automaticky vypne režim chlazení.
FRONT Zapnutí / vypnutí odmrazování
Čelní sklo i boční skla se co nejrychleji odmrazují, resp. odmlžují. Maximální množství vzduchu proudí převážně z přívodů pod čelním sklem. Režim recirkulace se vypne. Teplota má být nastavena na cca 22 °C.
Odmrazování se vypíná stisknutím tlačítka AUTO.
REAR Zapnutí / vypnutí vyhřívání zadního skla
Vyhřívání zadního skla funguje jen při běžícím motoru a v závislosti na vnější teplotě se automaticky vypne po několika minutách.
Stisknutím tlačítka REAR na déle než 2 sekundy zapnete vyhřívání zadního skla trvale. Zůstane uložené až do vypnutí zapalování.
Nastavení vyhřívání sedadel*
Když stisknete tlačítko, je vyhřívání sedadla zapnuto na nejvyšší stupeň 3. Stupeň teploty můžete určit pomocí diod LED. Teplotu snížíte opětovným stisknutím tlačítka. Pro vypnutí vyhřívání sedadla opakovaně tiskněte tlačítko, až již nebude svítit žádná dioda LED.
Vyhřívání sedadla se po 10 minutách automaticky sníží ze stupně 3 na stupeň 2.
Přívody vzduchu
Vroubkovanými kolečky můžete otevírat a zavírat střední a vnější přívody vzduchu do kabiny, stejně jako ve středové konzole vzadu. Páčkami můžete měnit směr proudění z přívodů.
POZOR!
  • Režim recirkulace nenechávejte zapnutý delší dobu, protože se do vozidla nepřivádí čerstvý vzduch a při vypnutém chlazení se mohou okna zamlžit - nebezpečí nehody!
  • Osoby s omezeným vnímáním bolesti nebo teploty se při používání vyhřívání sedadla mohou vystavit popálení. Tyto osoby nesmějí vyhřívání sedadel používat - nebezpečí popálení.
Upozornění!
Abyste nepoškodili topné prvky vyhřívání sedadel, neklekejte na sedadla ani je jinak bodově nezatěžujte.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.