Návod k obsluze AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Spuštění motoru a jízda  Jízda  Spouštění a vypnutí motoru
Tlačítkem START ENGINE STOP můžete zapnout zapalování a spustit motor.
Spouštění motoru
Mechanická převodovka: úplně sešlápněte pedál spojky a řadicí páku zařaďte do neutrální polohy.
Automatická převodovka: sešlápněte brzdový pedál a volicí páku nastavte do polohy P nebo N POZOR!.
Stiskněte tlačítko START ENGINE STOP. Motor se spustí.
U vozidel se vznětovým motorem se může motor při nízkých teplotách spouštět se zpožděním. Proto je nutné spojkový (mechanická převodovka), resp. brzdový pedál (automatická převodovka) podržet tak dlouho, dokud motor nenastartuje. Když se motor předžhavuje, svítí kontrolní světlo .
Zapnutí/vypnutí zapalování
Pokud chcete zapnout pouze zapalování, aniž byste spustili motor, postupujte takto:
Stiskněte tlačítko START ENGINE STOP bez sešlápnutí spojky (manuální převodovka), resp. brzdového pedálu (automatická převodovka). Vozidlo bez systému start-stop*: ukazatel v otáčkoměru se pohybuje směrem do polohy READY.
Chcete-li zapalování vypnout, znovu stiskněte tlačítko. Ukazatel v otáčkoměru se pohybuje směrem do polohy READY.
Když zapnete zapalování, u vozidel se vznětovým motorem se automaticky spustí předžhavení.
Během spouštění motoru se přechodně vypínají elektrické spotřebiče s větším příkonem.
Pokud motor nenastartuje, je spouštění po krátké době automaticky přerušeno. Spouštění motoru opakujte.
Systém start-stop*
Respektujte informace Odkaz.
POZOR!
  • Nikdy nenechávejte motor běžet v uzavřených prostorách - nebezpečí otravy!
  • Pokud motor odstavíte, nejsou posilovač brzd a posilovač řízení již k dispozici. Na řízení a brzdění vozidla musíte vynaložit více síly. Protože nemůžete brzdit a řídit tak, jak jste běžně zvyklí, může dojít k nehodě a k vážným zraněním. Pokud systém start-stop* vypne motor, jsou tyto funkce i nadále aktivní.
Upozornění!
Dokud motor nedosáhne provozní teploty, vyhněte se jízdě na plný plyn, ve vysokých otáčkách a s velkým zatížením - nebezpečí poškození motoru!
Životní prostředí
Motor nezahřívejte na místě. Po nastartování co nejdříve vyjeďte. Snížíte tím emisi škodlivin do ovzduší.
Poznámka
  • Po spuštění studeného motoru může jeho hluk krátkodobě zesílit, neboť se v hydraulickém vymezování vůle ventilů musí nejprve vytvořit tlak oleje. To je normální a není třeba se tím znepokojovat.
  • Pokud vozidlo opouštíte při zapnutém zapalování, zapalování se po určité době vypne. Mějte na paměti, že spotřebiče, jako např. vnější osvětlení, se také vypnou.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.