Návod k obsluze AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Asistence řidiče  Asistenční systémy  Audi drive select (nastavení jízdy)
Kromě jiných jsou funkcí drive select ovlivňovány tyto systémy:
Motor a automatická převodovka
Motor a automatická převodovka reagují na pohyby plynového pedálu v závislosti na zvolaném režimu živěji nebo klidněji. Ve sportovním režimu dynamic se body řazení posunou do vyšších otáček. V režimu efficiency* naproti tomu volí automatická převodovka body řazení při nižších otáčkách. Tím může být snížena spotřeba paliva.
Adaptive air suspension (pneumatické odpružení)*
adaptive air suspension* je elektronicky regulovaný systém pružení a tlumení. Nastavení závisí na zvoleném režimu a pohybech volantu, brzdění a zrychlování, jakož na povrchu silnice, rychlosti a naložení vozidla.
Světlá výška vozidla závisí na nastaveném režimu a rychlosti. Když jedete v režimu auto nebo efficiency* déle než 30 sekund rychlostí přes 120 km/h, nastaví se dálniční úroveň. Jestliže pak opět klesne rychlost vozidla po dobu 120 sekund pod 70 km/h, světlá výška se automaticky zvýší.
A6 allroad: pokud je vozidlo v režimu allroad, je světlá výška výrazeně vyšší. Při rychlosti asi nad 80 km/h, resp. 120 km/h se světlá výška stupňovitě snižuje. Při snížení rychlosti se světlá výška opět automaticky zvýší.
Řízení
U řízení lze přizpůsobit sílu posilovače. Pro dlouhé jízdy po dálnici se zvlášť hodí lehké nepřímé řízení jako v režimu comfort. V režimu dynamic je řízení sportovně přímé.
Pro vozidla s dynamickým řízením* platí navíc následující: aby se řidičem vynakládané úsilí potřebné k řízení stále udržovalo pokud možno na optimální úrovni, mění se převodový poměr řízení v závislosti na rychlosti jízdy. Aby se zvýšila kontrola nad vozidlem, je při vyšší rychlosti nastavena nízká citlivost řízení. Při nižších rychlostech je řízení citlivější, aby např. při manévrování byla potřebná síla vynaložená řidičem při manévrování co nejmenší. Dynamické řízení* nabízí navíc při nízké a střední rychlosti aktivní odezvu řízení.
Sportovní diferenciál*
Sportovní diferenciál, jako součást náhonu na všechna kola (quattro) Odkaz, rozděluje sílu pohonu na zadní nápravu podle jízdní situace. Rozdělení síly se liší podle zvoleného jízdního režimu vyvážené (comfort) až sportovní (dynamic). Tím je dosahován vysoký stupeň pohotovosti a akcelerace při průjezdu zatáčkami. Vozidlo velmi dobře reaguje na pohyby volantu.
Zatáčkové světlo*
Natáčecí světlo přizpůsobuje dálková světla v závislosti na rychlosti jízdě v zatáčkách. Naklánění a osvětlení vozidla se navíc přizpůsobuje režimu.
Klimatizace
Klimatizace pracuje v režimu efficiency* zvlášť úsporně.
Tempomat*
Akcelerace je v režimu efficiency* zvlášť úsporná.
Adaptive cruise control*
Akcelerace jde podle režimu drive select od komfortní až po sportovní. Navíc adaptive cruise control reaguje na chování předchozího vozidla vyváženěji nebo spontánněji. V režimu efficiency* se volí úspornější vyladění.
Sound motoru*
Zvuk motoru se přizpůsobuje příslušnému režimu a pohybuje se od decentního po sportovní.
Upozornění!
Vozidla s adaptive air suspension*:
  • Dbejte na to, aby při parkování byl nad vozidlem i pod ním dostatek volného prostoru. Vlivem kolísání teploty, různého naložení vozidla a volby jízdních režimů se může výška (světlá výška!) odstaveného vozidla změnit.
  • Při transportu na jiném vozidle, vlakem, lodí nebo podobně se vozidlo smí upevnit pouze po obvodu pneumatik! Přivazování přes části os, tlumičové vzpěry nebo za vlečné oko je nepřípustné, neboť tlak v pneumatických tlumičových vzpěrách se může během přepravy měnit. Za určitých okolností by pak nebylo zaručeno dostatečné upevnění vozidla.
Poznámka
  • Pro některá provedení modelu platí, že maximální rychlost lze dosáhnout pouze v režimech auto a dynamic.
  • Výběrem režimu dynamic se automaticky zařadí poloha S převodovky, v režimu efficiency* poloha E.
  • U vozidel s dynamickým řízením* je slyšet provozní hluk při spouštění/vypínání motoru. To není důvod k znepokojení.
  • Mějte na paměti, že při provozu s přívěsem
    • není režim efficiency* dostupný,
    • sportovní diferenciál* není v režimu dynamic nastavený sportovně, ale agilně.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.