Návod k obsluze AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Bezpečnost  Bezpečnost při jízdě  Upevnění dětských sedaček
Platí pro vozidla: s Top Tether
Platí pro nastavitelné opěrky hlavy: opěrku hlavy za sedačkou posuňte nahoru.
Zasuňte aretovací ramena sedačky do úchytů ISOFIX, až slyšitelně zaaretují Odkaz.
Tahem za sedačku vyzkoušejte, zda obě strany správně zaklesly.
Veďte horní upevňovací popruh dětské sedačky pod opěrkou hlavy nebo po obou jejích stranách (podle provedení sedačky) dozadu.
Popruh zavěste do ukotvení Top Tether 1) Obr. 1, resp. Obr. 2.
Silně za popruh zatáhněte tak, aby sedačka nahoře přiléhala k opěradlu.
POZOR!
  • Respektujte důležité bezpečnostní pokyny POZOR!, POZOR! a montážní návod výrobce dětské sedačky.
  • Ukotvení ve vozidle jsou konstruována pouze pro dětskou sedačku s ISOFIX a Top Tether. Nikdy na tato ukotvení nepřipevňujte jiné sedačky, pásy nebo předměty - nebezpečí ohrožení života!
1) V závislosti na vybavení vozidla jsou k dispozici dvě nebo tři ukotvení Top Tether.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.