Návod k obsluze AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Údržba a péče  Kola  Kola a pneumatiky
Opotřebení pneumatik
Opotřebení pneumatik pravidelně kontrolujte.
  • Příliš nízký/vysoký tlak vzduchu v pneumatikách výrazně zvyšuje opotřebení pneumatik.
  • Rychlé průjezdy zatáčkou, razantní akcelerace a silné brzdění zvyšují opotřebení pneumatik.
  • Při zvláště silném opotřebení pneumatik nechte proto zkontrolovat nastavení podvozku ve svém odborném servisu.
  • Pokud jsou vibrace volantu vlivem nevyváženosti kol znatelné, nechejte kola znovu vyvážit. Jinak se mohou pneumatiky a jiné součásti vozidla rychle opotřebit.
Ukazatele opotřebení
V základním profilu originálních pneumatik jsou příčně ke směru jízdy v pravidelných odstupech 1,6 mm vysoké ukazatele opotřebení Obr. 1. Písmena „TWI“ nebo trojúhelníky na bocích pneumatiky označují polohu ukazatelů opotřebení.
Když se pneumatiky sjedou až na ukazatele opotřebení, je dosaženo minimální hloubky profilu 1). Pneumatiky vyměňte za nové POZOR!.
Záměna kol
Z důvodů rovnoměrného opotřebení všech pneumatik doporučujeme kola pravidelně zaměňovat. Přitom namontujte kola ze zadní nápravy na přední nápravu a opačně. Dosáhnete tak přibližně stejné životnosti všech pneumatik.
U pneumatik s určeným směrem otáčení dbejte na uvedený směr otáčení na bocích pneumatiky Odkaz.
Skryté vady
Poškození pneumatik a ráfků je často skryté. Nezvyklé vibrace, resp. táhnutí vozidla k jedné straně, mohou upozorňovat na vadnou pneumatiku. Okamžitě snižte rychlost. Zkontrolujte, zda nejsou pneumatiky poškozené. Pokud není navenek žádné poškození patrné, dojeďte pomalu a opatrně k nejbližšímu odbornému servisu, kde nechte vozidlo zkontrolovat.
POZOR!
Příliš nízký profil pneumatik nebo různá hloubka profilu pneumatik snižují jízdní bezpečnost. To se negativně projevuje především v ovládání vozidla, při aquaplaningu v hlubokých kalužích, při průjezdu zatáček a v chování vozidla při brzdění - nebezpečí nehody!
1) Respektujte předpisy platné v dané zemi.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.