Návod k obsluze AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Údržba a péče  Kola  Ukazatel kontroly tlaku pneumatik
Platí pro vozidla: s ukazatelem kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách
Ukazatel kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách v sdružených přístrojích informuje o snížení tlaku vzduchu v pneumatikách nebo o závadě systému.
Ukazatel kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách srovnává pomocí snímačů ABS obvod a vibrace jednotlivých pneumatik. Změna tlaku vzduchu jednoho nebo více pneumatik se zobrazí na displeji sdružených přístrojů varovným kontrolním světlem a pokynem pro řidiče. Pokud je postižena pouze jedna pneumatika, ukazatel rovněž zobrazí, o které kolo se jedná.
Po každé změně tlaku vzduchu v pneumatikách (přestavení z částečného na úplné naložení vozidla a opačně) nebo po výměně pneumatiky u svého vozidla musíte nově uložit hodnoty tlaku vzduchu v Infotainmentu Odkaz. Kontrolní systém sleduje pouze uložený tlak vzduchu v pneumatikách. Doporučené hodnoty tlaku vzduchu v pneumatikách pro vaše vozidlo najdete na nálepce tlaků vzduchu Obr. 2.
Obvod a vibrace pneumatiky, které vedou k varování tlaku pneumatik, se mohou změnit, když:
  • tlak vzduchu v jedné nebo více pneumatikách je příliš nízký;
  • je porušena struktura pneumatiky,
  • vyměníte kola nebo změníte tlak vzduchu a nově neuložíte jeho hodnoty Odkaz;
  • je namontováno nouzové kolo*.
Kontrolní světla
- ztráta tlaku vzduchu u minimálně jedné pneumatiky POZOR!. Zkontrolujte pneumatiku (pneumatiky) a pneumatiku vyměňte, resp, opravte. Znovu zkontrolujte/dohustěte všechny čtyři pneumatiky a uložte hodnoty tlaku v Infotainmentu Odkaz.
(Tire Pressure Monitoring System) Tlak vzduchu v pneumatikách: závada systému!. Když se po zapnutí zapalování nebo během jízdy objeví a navíc nejprve cca jednu minutu bliká a potom svítí trvale kontrolní světlo ve sdružených přístrojích, je chyba v systému. Pokuste se uložit správné hodnoty tlaku vzduchu v pneumatikách Odkaz. Pokud kontrolní světlo nezhasne nebo se po krátké době znovu rozsvítí, jeďte neprodleně do některého z odborných servisů a nechte závadu odstranit.
POZOR!
  • Když se objeví na displeji ukazatel kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách, snižte ihned rychlost a vyhněte se prudkým manévrům při řízení a brzdění. Při nejbližší příležitosti zastavte a zkontrolujte pneumatiky a tlak v nich.
  • Za správný tlak vzduchu v pneumatikách je zodpovědný řidič. Proto se musí tlak vzduchu v pneumatikách pravidelně kontrolovat.
  • Za určitých podmínek (např. sportovní styl jízdy, zimní nebo nezpevněné vozovky) se může ukazatel kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách při zobrazování zpožďovat.
Poznámka
  • Při závadě na zařízení ESC může dojít i k výpadku ukazatele kontroly tlaku pneumatik.
  • Při sněhových řetězech může dojít k poruše systému.
  • Ukazatel kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách je určen pro Váš vůz Audi s „originálními pneumatikami Audi“ Odkaz. Doporučujeme používat tyto pneumatiky.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.