Návod k obsluze AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Příslušenství a technická data  Příslušenství a technické změny
Při technických změnách dodržujte naše směrnice.
Zásahy do elektronických částí, jejich programového vybavení, kabeláže a přenosu dat mohou způsobit poruchy funkce. Elektronické součásti jsou vzájemně propojené, takže tyto poruchy mohou ovlivnit i systémy, jichž se změna netýká. To znamená, že může být značně ohrožena provozní spolehlivost vozidla, může se zvýšit opotřebení součástí a také osvědčení o registraci vozidla může pozbýt platnosti.
Jistě budete mít porozumění pro to, že smluvní partneři Audi nepřevezmou záruku za škody, které vzniknou následkem neodborných prací.
Doporučujeme vám, abyste všechny práce zadávali servisům Audi, které používají originální náhradní díly Audi.
POZOR!
Práce nebo změny na Vašem vozidle, které byly provedeny neodborně, mohou způsobit funkční poruchy - nebezpečí nehody!

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.