Gebruiksaanwijzing AUDI A6 V. 2014
Audi MMI  Bediening  MMI-bedieningseenheid
Wanneer een bediening via het MMI touch bedieningsvlak mogelijk is, wordt op het MMI-beeldscherm het symbool -A- Afb. 2 weergegeven.
Letters, cijfers en tekens ingeven
Voorwaarde: er kan een tekst of cijfer worden ingegeven.
 • Letters, cijfers of tekens met de vinger op het bedieningsvlak schrijven. Herkende tekens worden op het MMI-scherm weergegeven -1- Afb. 1 en eventueel via een gesproken aanwijzing bevestigd. Het gekozen teken wordt in het ingaveveld overgenomen -2-.
 • Alternatief teken kiezen: draai-drukknop linksom resp. rechtsom draaien en indrukken -3-.
 • Spatie ingeven: uw vinger op het bedieningsvlak van links naar rechts bewegen. Voor de menutaal Arabisch geldt:: let op de schrijfrichting.
 • Teken wissen: uw vinger op het bedieningsvlak van rechts naar links bewegen. Om meerdere tekens gelijktijdig te wissen, voert u deze beweging meermalen snel achter elkaar uit. Voor de menutaal Arabisch geldt:: let op de schrijfrichting.
 • Ingave beëindigen/keuzelijst openen: kort op het bedieningsvlak drukken. Of: draai-drukknop indrukken.
 • Invoerhulp: in enkele gevallen, zoals bij het navigatiesysteem, is de invoer van letters door logisch uitschakelen beperkt. Dit betekent, dat de invoerhulp letters voor u ingeeft, indien op die plaats in een woord geen alternatieven mogelijk zijn.
Contact in adresboek zoeken
Voorwaarde: het adresboek is geopend Link.
 • Naar een bepaalde beginletter in de lijst springen: schrijf de gewenste letter met uw vinger op het bedieningsvlak.
 • Zoeken beperken: meer letters met uw vinger op het bedieningsvlak schrijven.
 • Ingave beëindigen/keuzelijst openen: kort op het bedieningsvlak drukken. Of: draai-drukknop indrukken.
Navigatiereisdoel via de vrije zoekopdracht ingeven
Zie Link.
Dradenkruis/kaart verschuiven
Voorwaarde: er wordt een kaart getoond Link.
 • Dradenkruis op de standaardkaart verschuiven: draai-drukknop indrukken. Het dradenkruis verschijnt op de kaart. Om het dradenkruis te verschuiven, uw vinger op het bedieningsvlak in de gewenste richting bewegen. Of: plaats uw vinger op de betreffende rand van het bedieningsvlak voor een continue beweging van het dradenkruis. Tip het bedieningsvlak kort aan om de routegeleiding te starten.
 • Google Earth kaart verschuiven: draai-drukknop indrukken. Het dradenkruis verschijnt op de kaart. Om de kaart te verschuiven, uw vinger op het bedieningsvlak in de gewenste richting bewegen. Of: plaats uw vinger op de betreffende rand van het bedieningsvlak voor een continue beweging van de Google Earth kaart. Tip het bedieningsvlak kort aan om de routegeleiding te starten.
Klankcentrum instellen
Voorwaarde: de functie Balance/Fader is gekozen Link.
 • Dradenkruis verschuiven: uw vinger op het bedieningsvlak in de gewenste richting bewegen. Of: plaats uw vinger op de betreffende rand van het bedieningsvlak.
 • Volumeverhouding links/rechts instellen: Balance kiezen en bevestigen. Beweeg uw vinger op het bedieningsoppervlak naar links/rechts.
 • Volumeverhouding voor/achter instellen: Fader kiezen en bevestigen. Beweeg uw vinger op het bedieningsoppervlak omhoog/omlaag.
Radiozender opslaan en instellen
Voorwaarde: het menu Radio is geopend Link.
 • Actueel ingestelde radiozender opslaan: uw vinger op een getal (1-6) op het bedieningsvlak houden, totdat er een pieptoon klinkt. De radiozender wordt op de gekozen positie in de geheugenlijst opgeslagen.
 • Opgeslagen radiozender instellen: uw vinger op een getal (1-6) op het bedieningsvlak houden, totdat er een kliktoon klinkt. De geheugentoetsen (1-6) worden op het MMI-scherm weergegeven.
Albumcovers doorbladeren/kiezen
Voorwaarde: het menu Media is geopend en de albumbrowser is gekozen Link.
 • Albumcovers doorbladeren: uw vinger op het bedieningsvlak naar links of rechts bewegen. Of: plaats uw vinger op de betreffende rand van het bedieningsvlak.
 • Albumcover kiezen: kort op het bedieningsvlak drukken. Of: Draai-drukknop indrukken.
Dvd-hoofdmenu bedienen
Voorwaarde: er wordt een video-dvd afgespeeld Link.
 • Menupunt kiezen: uw vinger op het bedieningsvlak omhoog of omlaag of naar links of rechts bewegen. Of: plaats uw vinger op de betreffende rand van het bedieningsvlak.
 • Keuze bevestigen: kort op het bedieningsvlak drukken. Of: Draai-drukknop indrukken.
Aanwijzing
Het volume van de gesproken aanwijzingen van de MMI touch kunt u afzonderlijk instellen Link.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie. Om contact op te nemen met de auteur van deze website, klik hier.