Gebruiksaanwijzing AUDI A6 V. 2014
Audi MMI  Bediening  Multifunctiestuurwiel
Geldt voor wagens: met multifunctiestuurwiel
Met het multifunctiestuurwiel kunt u verschillende MMI-functies en het bestuurdersinformatiesysteem bedienen, het volume regelen en het spraakbedieningssysteem* in- en uitschakelen.
Voorwaarde: het contact en de MMI zijn ingeschakeld Link.
-1- Bedieningsprincipe van het bestuurdersinformatiesysteem
Het bestuurdersinformatiesysteem heeft meerdere tabbladen -A-, waarin verschillende informatie -B- wordt weergegeven.
 • Tabbladen wisselen: toets naar links of rechts drukken.
 • Functie kiezen: linkermenuwieltje op de gewenste functie draaien.
 • Keuze bevestigen: linkermenuwieltje indrukken.
 • Snel scrollen in lijsten: linkermenuwieltje snel draaien.
 • Submenu weergeven of verlaten: toets indrukken.
Afhankelijk van de wagenuitrusting zijn de volgende tabbladen beschikbaar:
 • 1. tabblad: wageninformatie, hulpsystemen
 • 2. tabblad1): controlelampjes, aanwijzingen voor de bestuurder, snelheidswaarschuwingssysteem
 • 3. tabblad: radio en media Link
 • 4. tabblad: telefoon* Link
 • 5. tabblad: navigatiesysteem* Link
-2- Programmeerbare stuurwieltoets
 • Functie openen: op het multifunctiestuurwiel de toets indrukken.
 • Functie wijzigen: kies in de MMI de toets MENU > Car > keuzetoets Car systemen* > Wageninstellingen > Toewijzing stuurtoets.
-3- Volume instellen
Het volume van een audiobron of een systeemaanwijzing (bv. bij het spraakbedieningssysteem) kan direct tijdens de weergave gewijzigd worden.
 • Harder of zachter: rechtermenuwieltje omhoog- of omlaagdraaien.
 • Geluid onderdrukken of pauze: rechtermenuwieltje omlaagdraaien. Of: rechtermenuwieltje indrukken.
 • Geluidsonderdrukking of pauze opheffen: rechtermenuwieltje omhoogdraaien. Of: rechtermenuwieltje indrukken.
-4- Spraakbedieningssysteem in- en uitschakelen
 • Inschakelen: op het multifunctiestuurwiel kort op de toets drukken. Na de Beep het gewenste commando uitspreken.
 • Uitschakelen: toets lang ingedrukt houden. Of: het commando Annuleren uitspreken.
Meer informatie over het spraakbedieningssysteem vindt u op Link.
-5- Navigatiemelding bij actieve routegeleiding*
 • Laatste navigatiemelding herhalen: toets indrukken.
 • Volume van de navigatiemelding wijzigen: rechtermenuwieltje tijdens de navigatiemelding omhoog- of omlaagdraaien.
1) Het tweede tabblad is alleen zichtbaar, als ten minste één controlelampje of één aanwijzing voor de bestuurder wordt weergegeven resp. het betreffende systeem is ingeschakeld.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie. Om contact op te nemen met de auteur van deze website, klik hier.