Gebruiksaanwijzing AUDI A6 V. 2014
Audi MMI  Bediening  Mediaspelers en aansluitingen
Audio-/videobestanden van een cd- of dvd-rom, een usb-opslagmedium of een sd-kaart kunnen naar de jukebox worden gekopieerd.
Kies: toets MEDIA > keuzetoets Instellingen > Jukebox vullen/wissen.
De bezette en vrije geheugenplaatsen van de jukebox (ca. 10 GB) en het aantal opgeslagen titels worden op het MMI-scherm weergegeven.
Jukebox vullen
 • Bestanden/mappen kiezen: kies Gegevens naar de jukebox kopiëren > Bron > Bestanden/mappen. Om alle bestanden en mappen te kiezen, de keuzetoets Alle indrukken. Of: een map kiezen en bevestigen en de draai-drukknop langer ingedrukt houden. Alle bestanden van de map worden voor het kopiëren geselecteerd.
 • Kopiëren starten: de keuzetoets Kopiëren indrukken. De status van het kopieerproces wordt op het MMI-scherm en in de statusregel -5- Link weergegeven.
 • Kopiëren onderdrukken: kies en bevestig Kopiëren op de achtergrond voortzetten. Het kopieerproces wordt op de achtergrond voortgezet.
 • Kopiëren annuleren: kies en bevestig Kopiëren annuleren. Of: de bron verwijderen, waarvandaan op dit moment wordt geïmporteerd. Reeds gekopieerde bestanden blijven bewaard.
Aan de hand van de opgeslagen extra informatie worden de audiobestanden automatisch bij het kopiëren in de categorieën van de mediatheek gesorteerd Link. De gekopieerde videobestanden kunt u vinden in de mediatheek in de categorie Video's.
Jukebox wissen
Voorwaarde: de jukebox bevat audio-/videobestanden.
 • Bestanden/mappen kiezen: kies Gegevens van de jukebox wissen > Mapstructuur van de jukebox > Bestanden/mappen. Om alle bestanden en mappen te kiezen, de keuzetoets Alle indrukken. Of: een map kiezen en bevestigen en de draai-drukknop langer ingedrukt houden. Alle bestanden van de map worden voor het wissen geselecteerd.
 • Bestanden/mappen wissen: kies de keuzetoets Start wissen > Ja, bestanden wissen. De status van het wisproces wordt op het MMI-scherm weergegeven. Tijdens het wissen wordt de jukeboxweergave onderbroken en na het wissen automatisch opnieuw gestart.
De jukebox wordt via de MMI gestart en bediend Link.
Voorzichtig!
Het kopiëren van audio-/videobestanden niet bij afgezette motor uitvoeren - de accu ontlaadt zich hierdoor.
Aanwijzing
 • Titels van audio-cd's kunnen vanuit gerechtelijk oogpunt niet naar de jukebox gekopieerd worden.
 • Reeds gekopieerde bestanden worden automatisch herkend en voor opnieuw kopiëren grijs gemaakt.
 • Kopiëren en tegelijkertijd afspelen van audio-/videobestanden in de dvd-speler is niet mogelijk.
 • Een exportfunctie wordt vanuit gerechtelijk oogpunt niet door de jukebox ondersteund.
 • Bestanden/titels zonder opgeslagen extra informatie worden als onbekend vermeld. Audi adviseert om de audiobestanden van bijbehorende extra informatie (bv. ID3-tag) te voorzien.
 • U kunt de jukebox bij verkoop van uw wagen op de fabrieksinstellingen terugzetten Link.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie. Om contact op te nemen met de auteur van deze website, klik hier.