Gebruiksaanwijzing AUDI A6 V. 2014
Audi MMI  Communicatie  Audi connect  Ingebruikname
Geldt voor wagens: met simkaartlezer
Voorwaarden
De wagen staat stil en het contact is ingeschakeld.
Simkaart plaatsen
De mini-simkaart met de bedrukte zijde naar boven (contactoppervlakken naar beneden) in de opening van de kaartlezer schuiven Afb. 1. De ontbrekende hoek van de simkaart moet zich linksvoor bevinden. Vervolgens de simkaart verder in de opening drukken tot de kaart voelbaar vastklikt.
Geef de pincode van uw simkaart in de MMI in.
Keuzetoets OK indrukken.
Om de verbinding voortaan automatisch tot stand te laten brengen, vervolgens Ja kiezen en bevestigen.
Wanneer u een internetverbinding voor Audi connect diensten tot stand wilt brengen, bevestigt u de weergegeven aanwijzing met Ja.
Na geslaagde verbinding
Afhankelijk van de soort verbinding wordt de signaalsterkte met één resp. twee symbolen -9- / -10- weergegeven Afb. 2.
U kunt nu Audi connect gebruiken.
Kies de toets MENU > Audi connect.
De vraag van het systeem, of er een internetverbinding tot stand moet worden gebracht, met Ja bevestigen.
Simkaart verwijderen
Kort op de simkaart drukken. De kaart wordt uit de geleiding vrijgegeven. De simkaart verwijderen.
ATTENTIE!
Om veiligheidsredenen moet de kaartlezerafdekking tijdens het rijden altijd gesloten zijn - gevaar voor verwondingen!

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie. Om contact op te nemen met de auteur van deze website, klik hier.