Gebruiksaanwijzing AUDI A6 V. 2014
Audi MMI  Communicatie  Audi connect  Overzicht Audi connect diensten
Kies de toets MENU > Audi connect > gewenste Audi connect dienst.
Afhankelijk van de gekozen Audi connect dienst kunnen de volgende functies worden gekozen:
Zoekgebied instellen
  • Omgeving huidige positie : de gewenste informatie over de omgeving van uw huidige positie wordt weergegeven.
  • Omgeving reisdoel: als u een navigatiereisdoel heeft ingegeven, kunt u de gewenste informatie voor de omgeving van het reisdoel laten weergeven.
  • In nieuwe plaats: via de MMI touch Link of het letter-cijferscherm Link kunt u een willekeurige plaats ingeven, waarvoor u dan de gewenste informatie krijgt.
Toon op kaart
Laat verschillende vermeldingen of een afzonderlijke vermelding op de kaart zien.
  • Een vermelding kiezen en bevestigen en de keuzetoets Functies > Toon op kaart. De gekozen vermelding wordt op de kaart weergegeven.
Voorlezen
U kunt gekozen inhoud door de MMI laten voorlezen.
  • Een bijdrage kiezen en de keuze bevestigen en de keuzetoets Voorlezen indrukken. De gekozen bijdrage wordt door de MMI voorgelezen.
Navigeren
Als in een vermelding een plaats is opgeslagen (bv. bij City Events), kunt u deze als navigatiereisdoel in uw MMI overnemen.
  • Een bijdrage kiezen en de keuze bevestigen en de keuzetoets Navigeren indrukken. De gekozen plaats wordt als navigatiereisdoel in uw MMI overgenomen en de routegeleiding wordt gestart.
Actualiseren
De vermeldingen van de gekozen Audi connect dienst worden geactualiseerd.
  • Een bijdrage kiezen en de keuze bevestigen en op de keuzetoets Functies drukken en vervolgens op Actualiseren. De gekozen vermelding wordt geactualiseerd.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie. Om contact op te nemen met de auteur van deze website, klik hier.