Gebruiksaanwijzing AUDI A6 V. 2014
Audi MMI  Entertainment  Media afspelen
Via de mediatheek zijn verschillende categorieën beschikbaar om audio-/videobestanden te kiezen.
Kies de toets MEDIA > keuzetoets Mediatheek.
Afhankelijk van de actieve bron kunnen audio-/videobestanden uit de volgende categorieën worden gekozen en in de afspeellijst worden overgenomen Afb. 1, Afb. 2:
-1- Titels
Alle aanwezige titels worden weergegeven. Een titel kiezen en de keuze bevestigen.
-2- Artiesten
Alle aanwezige artiesten worden weergegeven. Kies en bevestig een artiest, een album en vervolgens een titel.
-3- Albums
Alle aanwezige albums worden weergegeven. Kies en bevestig een album en vervolgens een titel.
-4- Albumbrowser
Alle aanwezige albumcovers worden weergegeven. Een albumcover uit het overzicht kiezen en bevestigen. De eerste titel van het gekozen album wordt afgespeeld.
-5- Muziek zoeken
Een zoekbegrip (artiest, album of titel) ingeven. Kies en bevestig OK en vervolgens een audiobestand.
-6- Index
De mappenstructuur resp. titel-/hoofdstukkenlijst van de gekozen bron wordt weergegeven. Zo nodig een map kiezen. Een titel kiezen en de keuze bevestigen.
-7- Afspeellijsten
Alle aanwezige afspeellijsten worden weergegeven. Kies en bevestig een afspeellijst en vervolgens een titel.
-8- Meer
Het tweede niveau van de mediatheek wordt weergegeven.
-9- Terug
Het eerste niveau van de mediatheek wordt weergegeven.
-10- Genres
Alle aanwezige genres worden weergegeven. Kies en bevestig een genre, (bv. Pop), een artiest, een album en vervolgens een titel.
-11- Video's
Alle aanwezige videobestanden worden weergegeven. Een videobestand uit de lijst kiezen en de keuze bevestigen.
Herhalen
Voorwaarde: er is een categorie (bv. Albums) gekozen.
Via de keuzetoets Herhalen kan de afspeellijst worden beperkt. Wilt u bijvoorbeeld alle titels van een gekozen genre in de afspeellijst overnemen, dan kiest u Categorie (bv. Genres) > gewenste genre (bv. Pop) > keuzetoets Herhalen. Als u een afzonderlijke titel wilt herhalen, kiest u binnen een map de gewenste titel en drukt u op de keuzetoets Herhalen. De gekozen titel wordt herhaald.
Aanwijzing
  • Alleen de door het betreffende medium ondersteunde categorieën zijn beschikbaar. Zo kunnen bijvoorbeeld cd-/dvd-romtitels niet via categorieën als Artiesten, Albums of Genres worden gekozen. Via de iPod (bron Audi music interface) anderzijds zijn ook de categorieën Podcasts, Luisterboeken en Componisten beschikbaar.
  • Om veiligheidsredenen wordt het videobeeld alleen bij stilstaande wagen weergegeven. Tijdens het rijden wordt alleen het videogeluid weergegeven.
  • Sommige video-dvd's staan keuzes, bv. het audiospoor, de ondertitels of de titels/hoofdstukken, tijdens de weergave niet toe.
  • Bij de synchronisatie van een portable speler met "Cloud"-diensten kunnen afspeellijsten in de MMI verkeerd worden weergegeven. Gebruik de lokale mediatheek van het betreffende apparaat.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie. Om contact op te nemen met de auteur van deze website, klik hier.