Gebruiksaanwijzing AUDI A6 V. 2014
Audi MMI  Entertainment  Media afspelen
Voorwaarde: er is een bron gekozen.
Kies de toets MEDIA > keuzetoets Instellingen.
Afhankelijk van de actieve bron en het opslagmedium kunt u de volgende instellingen kiezen:
Klankinstellingen
Zie Link.
Ingangsgeluidsniveau
Voorwaarde: er is een portable speler aangesloten via een AUX-aansluitkabel* of een USB-adapter*.
Het volume van de portable speler wordt aan de MMI aangepast. Wij adviseren u, het volume op de portable speler op 70 % van het maximale volume in te stellen.
Afspelen in willekeurige volgorde
Alle bestanden van de afspeellijst worden bij ingeschakelde functie in willekeurige volgorde afgespeeld en weergegeven.
Titel herhalen
Bij ingeschakelde functie wordt de actuele titel van de afspeellijst herhaald.
Videobeeldinstellingen
Beeldformaat
Wij adviseren de instelling auto voor het beeldformaat.
Beeldformaat
Informatie
auto
De MMI herkent de beeldgrootte van de bron en geeft het beeld in het optimale beeldformaat weer. Afhankelijk van het bronformaat en het ingebouwde MMI-scherm kunnen aan de beeldranden zwarte balken worden getoond.
zoom
Het beeld wordt vergroot tot het volledige MMI-scherm. Schakel de functie uit, als het beeld vervormd wordt.
cinemascope
Gebruik deze instelling voor films in bioscoopformaat 21:9. Aan de boven/onderrand van het MMI-scherm worden zwarte balken getoond.
original
Het beeld wordt in het beeldformaat van de bron weergegeven. Kies deze optie, als het beeld met de optie auto vervormt of een deel van het beeld wordt afgesneden.
4:3
Het beeld wordt op het beeldformaat 4:3 vastgezet. Aan de zijranden van het MMI-scherm worden zwarte balken getoond.
16:9
Het beeld wordt op het beeldformaat 16:9 vastgezet. Aan de boven-/onderrand van het MMI-scherm worden zwarte balken getoond.
Volledig scherm weergeven
Voorwaarde: er wordt een videobestand afgespeeld en de wagen staat stil.
Het videobeeld wordt vergroot tot het volledige MMI-scherm. Om de volledig-schermweergave uit te schakelen de BACK-toets of een willekeurige keuzetoets indrukken. De hoofdstuklijst wordt weergegeven.
DVD-menu weergeven
Voorwaarde: er wordt een video-dvd afgespeeld en de wagen staat stil.
Het dvd-hoofdmenu wordt op het MMI-scherm weergegeven. Om een menupunt te kiezen, uw vinger over het MMI touch bedieningsvlak bewegen en de draai-drukknop indrukken.
Audiospoor
Voorwaarde: er wordt een video-dvd afgespeeld.
Het audiospoor (taal en audioformat) kan handmatig ingesteld worden. De beschikbaarheid van de taal en het audioformat is afhankelijk van de video-dvd.
Ondertiteling
Voorwaarde: er wordt een video-dvd afgespeeld.
Ondertitels kunnen voor de weergave handmatig ingesteld worden. De beschikbaarheid van de taal is afhankelijk van de video-dvd.
Uitgebreide titelinformatie
Bij ingeschakelde functie en geopende afspeellijst, wordt verschillende informatie over de actuele titel (bv. artiest, album, albumcovers*) en de speeltijd en resterende speeltijd weergegeven. Door op de draai-drukknop te drukken kunt u in deze weergave bovendien een nieuwe titel of in de afspeelbalk de gewenste afspeelpositie van de actuele titel kiezen en bevestigen.
Kinderbeveiliging
Voorwaarden: er wordt een video-dvd afgespeeld. Het password is ingegeven (af fabriek ingesteld password „1234“).
Met de kinderbeveiliging kan de weergave van video-dvd's worden beperkt. Een beveiligingsniveau kiezen en bevestigen (bv. Niveau 5). Voor de kinderbeveiliging kunnen acht Beveiligingsniveaus ingesteld worden. Als u voor de kinderbeveiliging het veiligheidsniveau, bv. niveau 5*, instelt, worden alle dvd's met beveiligingsniveau 1-5 afgespeeld. De weergave van video-dvd's, die van een hoger niveau zijn voorzien, wordt geblokkeerd. Bij uitgeschakelde functie worden alle beperkingen opgeheven.
Via de functie Password wijzigen kunt u het actuele password bewerken.
Jukebox vullen/wissen
Zie Link.
Aanwijzing
  • Om veiligheidsredenen wordt het videobeeld alleen bij stilstaande wagen weergegeven. Tijdens het rijden wordt alleen het videogeluid weergegeven.
  • Bij het wisselen van bron in het menu Media worden de functies Titel herhalen en Willekeurige volgorde automatisch uitgeschakeld.
  • De beveiligingsniveaus voor de Kinderbeveiliging richten zich naar de US-Standard van de Motion Picture Association of America (MPAA). Houdt er rekening mee, dat de leeftijdsvrijgaven voor video-dvd's in Europese landen kunnen afwijken.
  • Niet alle video-dvd's zijn van een kinderbeveiliging voorzien.
  • Als u de pincode voor de Kinderbeveiliging driemaal achtereen onjuist heeft ingegeven, wordt de pincode-ingave gedurende circa een minuut geblokkeerd. De pincode kan alleen door een Audi-specialist worden teruggezet.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie. Om contact op te nemen met de auteur van deze website, klik hier.