Gebruiksaanwijzing AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Starten en rijden  Openen en sluiten  Achterklep
Geldt voor wagens: met elektrische achterklepbediening
De achterklep kan elektrisch worden geopend en gesloten.
Achterklep openen
Ten minste één seconde op de -knop van de sleutel met radiografische afstandsbediening drukken. Of
-knop in het bestuurdersportier kort aantrekken Afb. 2. Of
Op de handgreep in de achterklep drukken.
Achterklep sluiten
Knop in het bestuurdersportier aantrekken, tot de achterklep gesloten is ATTENTIE!. Of
Knop in de achterklep indrukken Afb. 1. De achterklep zakt automatisch omlaag en wordt gesloten ATTENTIE!. Of
Knop op de sleutel met radiografische afstandsbediening indrukken tot de achterklep is gesloten (wagens met comfortsleutel*) ATTENTIE!. Neem daarbij voldoende afstand tot de achterklep in acht. De afstand mag echter maximaal 3 m bedragen. Of
Knop in de achterklep Afb. 1 (wagens met comfortsleutel*) indrukken. De sleutel mag niet verder dan ca. 1,5 m van de bagageruimte verwijderd zijn en zich niet in de wagen bevinden. De achterklep zakt automatisch omlaag en wordt gesloten. De wagen wordt vergrendeld ATTENTIE!. Of
Op de handgreep in de achterklep drukken. De achterklep zakt automatisch omlaag en wordt gesloten ATTENTIE!.
Avant/allroad: openingsstand van de achterklep vastleggen
Achterklep in de gewenste openingsstand brengen Voorzichtig!. De stand kan pas vanaf een bepaalde hoogte worden opgeslagen.
Knop in de achterklep gedurende ten minste vier seconden indrukken, om de gewenste openingsstand op te slaan. Er volgt een optisch en akoestisch signaal.
Om een hogere openingspositie op te slaan, vijf seconden wachten en de achterklep voozichteig naar boven drukken.
Knop opnieuw gedurende ten minste vier seconden indrukken om de gewenste openingsstand op te slaan.
Het openen of sluiten wordt direct onderbroken, indien:
 • u aan de knop in het bestuurdersportier trekt of deze loslaat, of
 • u de knop op de sleutel met radiografische afstandsbediening (wagens met comfortsleutel*) indrukt of loslaat, of
 • u de knop of (wagens met comfortsleutel*) in de achterklep indrukt, of
 • u op de handgreep in de achterklep drukt of
 • u met de hand tegen de bewegingsrichting van achterklep in drukt, of
 • zwaar bewegen of een obstakel de handeling blokkeert.
Wanneer u nu op de handgreep drukt of een van de knoppen of indrukt (wagens met comfortsleutel*), wordt - afhankelijk van de openingshoek - de achterklep weer geopend of gesloten.
ATTENTIE!
 • Geldt voor wagens met alarmsysteem*: bij van buitenaf vergrendelde wagen met ingeschakeld Safelock* mogen er geen personen - vooral geen kinderen - in de wagen achterblijven, omdat de portieren en ruiten van binnenuit niet meer kunnen worden geopend Link. Vergrendelde portieren maken het hulpverleners moeilijk om in geval van nood in de wagen te komen - levensgevaar!
 • Nooit achteloos of zonder controle de achterklep sluiten. Hierdoor kunt u zichzelf of andere personen ondanks de sluitkrachtbegrenzing ernstig verwonden.
 • Verzeker u ervan dat niemand zich in de buurt van de achterklep bevindt, in het bijzonder in de buurt van de scharnieren en de bovenste en onderste rand van de achterklep - gevaar voor verwondingen door knellen!
 • Nooit met een op een kier staande of zelfs open achterklep rijden, omdat anders uitlaatgassen in het interieur kunnen binnendringen - gevaar voor vergiftiging!
 • Als er op de achterklep een bagagedrager is gemonteerd en zich hier bijvoorbeeld fietsen op bevinden, dan is het mogelijk dat de achterklep niet helemaal opengaat resp. dat de geopende achterklep door het extra gewicht vanzelf zakt. Daarom moet de achterklep na het openen extra worden ondersteund of moet vóór het openen van de achterklep de lading van de bagagedrager worden verwijderd – gevaar voor verwondingen!
Voorzichtig!
Avant/allroad: de achterklep kan bij het openen bijvoorbeeld tegen het plafond van de garage stoten en beschadigd worden.
Aanwijzing
 • Of de bagageruimte met de handgreep kan worden geopend, is afhankelijk van de instellingen in het infotainment Link.
 • Avant/allroad: als u de achterklep met de sleutel met radiografische afstandsbediening (wagens met comfortsleutel*) resp. met de knop in het bestuurdersportier vergrendelt, klinken er akoestische signalen.
 • Bij vergrendelde wagen kunt u de achterklep apart ontgrendelen door op de knop van de sleutel met radiografische afstandsbediening te drukken. Als u de achterklep weer sluit, wordt deze automatisch vergrendeld.
 • Het sluiten van de achterklep met de sleutel met radiografische afstandsbediening (wagens met comfortsleutel*) werkt tot een afstand van ca. 3 meter.
 • Bij een zwakke accu kan de achterklep met de hand worden bediend. Hiervoor is meer krachtinspanning nodig. De klep langzaam bewegen, zo is minder krachtinspanning nodig.
 • Wanneer het aanhangwagenstopcontact (bv. fietsendrager) is bezet, kunt u de achterklep alleen met de handgreep openen. Sluiten is alleen mogelijk met de vergrendelingsknop in de achterklep.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie. Om contact op te nemen met de auteur van deze website, klik hier.