Gebruiksaanwijzing AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Starten en rijden  Licht en zicht  Buitenverlichting
Met de hendel wordt behalve het knipperlicht ook het grootlicht, het parkeerlicht en het grootlichtsignaal bediend.
Knipperlicht en parkeerlicht
Als u de hendel bij ingeschakeld contact in de betreffende stand beweegt, wordt geknipperd. Bij uitgeschakeld contact wordt het parkeerlicht ingeschakeld.
-1- - Knipperlicht/parkeerlicht rechts
-2- - Knipperlicht/parkeerlicht links
Als u de hendel alleen aantipt, wordt er drie keer geknipperd (comfortknipperen).
Grootlicht en grootlichtsignaal
Hendel in de gewenste stand bewegen:
-3- - Grootlicht aan (wagens met grootlichtassistent* Link)
-4- - Grootlicht uit resp. grootlichtsignaal
In het instrumentenpaneel brandt het controlelampje .
ATTENTIE!
Door het grootlicht worden andere bestuurders sterk verblind - gevaar voor ongevallen! Gebruik het grootlicht resp. het grootlichtsignaal alleen dan als er niemand verblind kan worden.
Aanwijzing
Wanneer u bij ingeschakeld parkeerlicht het portier opent, klinkt een zoemer.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie. Om contact op te nemen met de auteur van deze website, klik hier.