Gebruiksaanwijzing AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Starten en rijden  Rijden  Motor starten en afzetten
Wagen tot stilstand brengen.
Automatische versnellingsbak: keuzehendel in stand P of N zetten.
Op de START ENGINE STOP-knop drukken Afb. 1.
Stuurslot1)
De stuurinrichting wordt vergrendeld, als u de motor met de START ENGINE STOP-knop afzet en het bestuurdersportier opent. Door de geblokkeerde stuurinrichting wordt een mogelijke diefstal van uw wagen bemoeilijkt.
Nood-uit-functie*
Wanneer het in een uitzonderingsgeval noodzakelijk is, kan de motor ook in de keuzehendelstanden R, D of S worden afgezet. De motor wordt afgezet als u bij een snelheid van minder dan 10 km/h de START ENGINE STOP-knop lang indrukt en bovendien het rempedaal intrapt.
ATTENTIE!
  • Nooit de motor afzetten voordat de wagen volledig tot stilstand is gekomen. De volledige werking van de rembekrachtiger en de stuurbekrachtiging is niet gegarandeerd. U hebt eventueel meer kracht nodig om te remmen of te sturen. Omdat u daarbij niet zoals gewoonlijk kunt remmen en sturen, kan dit tot ongevallen en ernstig lichamelijk letsel leiden.
  • Neem altijd de sleutel mee, als u de wagen verlaat. Anders kan de motor worden gestart of kunnen elektrische uitrustingen, zoals bijvoorbeeld de ruitbediening, worden bediend. Dit kan tot zware verwondingen leiden.
Voorzichtig!
Nadat de motor langere tijd zwaar is belast, ontstaat warmteophoping in de motorruimte, als de motor is afgezet - gevaar voor schade aan de motor! Daarom de motor nog ca. 2 minuten stationair laten draaien, voordat u deze afzet.
Aanwijzing
Nadat de motor is afgezet, kan de koelluchtventilator - ook bij uitgeschakeld contact - nog maximaal tien minuten blijven draaien. Deze kan echter ook na bepaalde tijd weer worden ingeschakeld, als de koelvloeistoftemperatuur door opgestuwde warmte weer hoger wordt of als bij warme motor de motorruimte door sterke zonnestralen extra wordt opgewarmd.
1) Deze functie is niet in alle landen beschikbaar.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie. Om contact op te nemen met de auteur van deze website, klik hier.