Gebruiksaanwijzing AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Starten en rijden  Aanhangwagengebruik  Trekhaak
Geldt voor wagens: met trekhaak
Het naar buiten en naar binnen zwenken van de trekhaak moet zorgvuldig gebeuren.
Trekhaak naar buiten zwenken
Parkeerrem vastzetten.
Achterklep openen.
Linkerzijbekleding van de bagageruimte verwijderen.
Knop -1- in pijlrichting uittrekken Afb. 1 ATTENTIE!. De trekhaak is ontgrendeld en zwenkt omlaag. De kleur van led -2- verandert van groen brandend in rood knipperend.
Trekhaak -3- met de hand verder in pijlrichting draaien tot deze hoor- en voelbaar vastklikt Afb. 2. De led brandt groen.
Vóór het aankoppelen van een aanhangwagen, de stofkap -4- lostrekken en opbergen in de wagen.
De kabel van de aanhangwagen op stopcontact -5- aansluiten.
Als u een aanhangwagen aan uw wagen koppelt, haakt u de losbreekkabel van de aanhangwagen in oog -6-.
Bij het inschakelen van het contact mogen op het display in het instrumentenpaneel het symbool en de tekst Trekhaak controleren! niet verschijnen.
Trekhaak naar binnen zwenken
Na het afkoppelen van een aanhangwagen, de stofkap -4- weer erop drukken.
Knop -1- in pijlrichting uittrekken. De trekhaak is ontgrendeld en zwenkt omlaag. De kleur van led -2- verandert van groen brandend in rood knipperend.
Trekhaak met de hand tot de aanslag onder de bumper draaien tot deze hoor- en voelbaar vastklikt ATTENTIE!. De led brandt groen.
Bij het inschakelen van het contact mogen op het display in het instrumentenpaneel het controlelampje en de tekst Trekhaak controleren! niet verschijnen.
ATTENTIE!
  • Let erop dat zich geen personen, dieren of voorwerpen in het zwenkgebied van de trekhaak bevinden.
  • Wanneer de led rood knippert of op het display van het instrumentenpaneeel het controlelampje en Trekhaak controleren! verschijnt, mag de trekhaak niet gebruikt worden – gevaar voor ongevallen! Zwenken herhalen. Als er sprake is van een technische storing, neem dan contact op met een specialist.
  • Grijp nooit met hulpmiddelen of gereedschap in de zwenkbeweging van de trekhaak in. De trekhaak kan daardoor worden beschadigd, waardoor veilig gebruik niet meer is gegarandeerd.
  • De ontgrendelingsknop nooit bedienen als de trekhaak belast is.
Voorzichtig!
Een hogedrukreiniger niet direct op de afdichting van de trekhaak of het stopcontact richten. De afdichting kan worden beschadigd. Daardoor kan vocht binnendringen en dit kan roestschade én schade aan het systeem veroorzaken.
Aanwijzing
  • Het oog -6- aan de trekhaak is uitsluitend bedoeld om de losbreekkabel van de aanhangwagen aan te bevestigen.
  • Het zwenkmechanisme van de trekhaak is met een smeermiddel gevuld. Als het mechanisme langere tijd niet wordt gebruikt of voortdurend wordt gebruikt zonder zwenkbeweging kan het zwenken door verschillen in de verdeling van het smeermiddel stroef gaan of kan de trekhaak bij in werking stellen niet vanzelf naar beneden zwenken. Als remedie adviseren wij u, de trekhaak meerdere keren naar buiten en naar binnen te zwenken resp. de trekhaak door op-en-neerbewegen los te maken.
  • Als u zonder aanhangwagen rijdt, de trekhaak naar binnen zwenken.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie. Om contact op te nemen met de auteur van deze website, klik hier.