Gebruiksaanwijzing AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Bestuurdershulpsystemen  Hulpsystemen  Audi adaptive cruise control
Geldt voor wagens: met Audi adaptive cruise control
De braking guard werkt met radarsensoren en een videocamera. Deze werkt binnen de beperkingen van het systeem ook bij uitgeschakelde adaptive cruise control.
Wat kan de braking guard?
Bij tijdige herkenning kan het systeem gevaarlijke situaties inschatten waarbij een voorligger plotseling remt, of de eigen wagen met hoge snelheid een duidelijk langzamere voorligger nadert. Als herkenning niet mogelijk is, reageert de braking guard niet.
Het systeem waarschuwt voor verschillende gevaarlijke situaties:
  • De afstandswaarschuwing krijgt u, als u langere tijd te dicht op uw voorligger rijdt. Als de voorligger sterk afremt, zou een botsing niet meer te vermijden zijn. Dit wordt met het controlelampje weergegeven.
  • De botswaarschuwing krijgt u, als een duidelijk langzamere voorligger voor u rijdt of sterk afremt. Bij deze waarschuwing kan een botsing mogelijk alleen nog worden voorkomen, indien u uitwijkt of sterk afremt. U wordt met het controlelampje en een weergave op het display in het instrumentenpaneel Afb. 1 op het gevaar attent gemaakt. Bovendien klinkt er een akoestisch signaal.
Wanneer u in een gevaarlijke situatie niet of onvoldoende reageert, ondersteunt de braking guard u door remingrepen uit te voeren.
  • Bij een dreigende botsing volgt eerst de acute waarschuwing door een remschok.
  • Als u niet reageert op de acute waarschuwing, kan de braking guard binnen de systeemgrenzen met toenemende remkracht remmen1). Hierdoor wordt de snelheid bij een mogelijke aanrijding verlaagd.
  • Kort voor een aanrijding kan het systeem een noodstop starten1). De noodstop in hogere snelheidsbereiken kan alleen bij wagens met adaptive cruise control en side assist (pre sense plus) plaatsvinden.
  • Als de braking guard vaststelt, dat u bij een dreigende botsing onvoldoende remt, zal het systeem de remdruk verhogen.
  • Bij een dreigende botsing worden bovendien de pre sense-functies gestart Link.
Welke functies kunnen worden bediend?
In het infotainment kunt u de braking guard en de afstands- en botswaarschuwing in- en uitschakelen Link.
ATTENTIE!
De braking guard is een ondersteunend systeem en kan een botsing niet zelfstandig voorkomen. De bestuurder moet altijd zelf ingrijpen. De verantwoordelijkheid voor het tijdig remmen ligt altijd bij de bestuurder.
Aanwijzing
  • U kunt de ingreep door het systeem met toenemende remkracht afbreken door zelf te remmen, duidelijk gas te geven of uit te wijken.
  • Houd er rekening mee dat de braking guard onverwacht kan remmen. Zet uw lading daarom altijd goed vast, om schade en eventueel verwondingen te voorkomen.
1) In uitvoeringen voor sommige landen niet beschikbaar.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie. Om contact op te nemen met de auteur van deze website, klik hier.