Instrukcja obsługi AUDI A6 V. 2014
Audi MMI  Obsługa  Ustawienia systemowe
Czas zegarowy można nastawić ręcznie lub za pomocą GPS*.
Wybrać: przycisk MENU > przycisk sterujący Czas zegarowy.
Czas zegarowy
Czas zegarowy można nastawiać ręcznie. W tym celu należy nastawić Sterowanie czasem zegarowym* na ręcznie.
Data
Data można nastawiać ręcznie. W tym celu należy nastawić Sterowanie czasem zegarowym na ręcznie.
Sterowanie czasem zegarowym*
ręcznie: wszystkie funkcje czasu zegarowego są nastawiane ręcznie.
GPS : czas zegarowy i data zostaną nastawione za pomocą GPS, w zależności od wybranej ręcznie strefy czasowej. Kiedy kierowca zmienia samochodem strefę czasową, powinien nastawić odpowiednią Strefa czasowa również w MMI.
Automatyczny czas letni*
Przy włączonym automatycznym czasie letnim, czas zegarowy zmienia się automatycznie odpowiednio z początkiem czasu letniego/czasu zimowego o jedną godzinę do przodu/do tyłu.
Ręczny czas letni
Przy włączonej funkcji, nastawiony Czas zegarowy zwiększa się o jedną godzinę.
Strefa czasowa
Podczas wyboru odpowiedniej strefy czasowej odpowiednie kraje pojawiają się pojedynczo na liście.
Format czasu
Po wybraniu nastawienia 24h pojawia się np. 13:00 na wskaźniku czasu. Po wybraniu nastawienia AM/PM pojawia się np. 1:00 PM.
Format daty
Po wybraniu ustawienia TT.MM.JJJJ pojawia się np. 31.12.2013 we wskazaniu daty. Po wybraniu ustawienia MM/TT/JJJJ pojawia się np. 12/31/2013. Po wybraniu ustawienia JJJJ-MM- TT pojawia się np. 2013-12-31.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.