Instrukcja obsługi AUDI A6 V. 2014
Audi MMI  Nawigacja  Nawiguj
Nawigacja kieruje bezpośrednią drogą do celu, omijając utrudnienia w ruchu drogowym i według życzenia przez trasy alternatywne.
Wybrać: przycisk NAV.
Po wywołaniu nawigacji pojawia się ostatnio otwarte menu.
  • Zmiana między mapą a wprowadzaniem celu: nacisnąć ponownie przycisk NAV.
OSTRZEŻENIE
  • Warunki dzisiejszego ruchu drogowego wymagają od jego uczestników pełnego skupienia uwagi. Zawsze przestrzegać Link.
  • Podczas jazdy stosować się do odpowiednich zasad ruchu drogowego.
  • Trasa obliczona przez system nawigacyjny jest preferowana dla osiągnięcia celu. Zwracać uwagę na światła, zakazy zatrzymywania, drogi jednokierunkowe, zakazy zmiany pasa ruchu itd.
Ostrożnie!
  • Jeżeli zalecany kierunek jazdy jest niezgodny z przepisami kodeksu drogowego, zawsze nadrzędny jest kodeks.
  • Ustawienie głośności należy dobrać w taki sposób, aby zewnętrzne sygnały dźwiękowe, jak np. syrena policyjna i strażacka, w każdym czasie były dobrze słyszalne - niebezpieczeństwo wypadku!
Informacja
  • Śnieg i przedmioty znajdujące się na antenie GPS lub przeszkody spowodowane przez drzewa i duże budynki mogą zakłócać odbiór z satelity i w ten sposób utrudniać określanie położenia samochodu. Przeszkody czy awaria kilku satelitów może również prowadzić do zakłócenia odbioru GPS i w ten sposób utrudniać określanie położenia samochodu.
  • Ponieważ nazwy ulic czasami się zmieniają, w wyjątkowych sytuacjach nazwy zapisane w systemie MMI mogą się różnić od rzeczywistych nazw ulic.
  • Dalsze informacje dotyczące serwisu aktualizacji map nawigacyjnych* można uzyskać w instrukcji obsługi Audi connect na stronie www.audi.com/myaudi.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.