Instrukcja obsługi AUDI A6 V. 2014
Audi MMI  Nawigacja  Nawiguj  Wprowadzanie celu
Wyszukać cele specjalne w internecie.
Warunek: wymagania dotyczące usług Audi connect są spełnione Link.
Wybrać: przycisk NAV > przycisk sterujący Prowadzenie do celu > Cele Online.
  • Wyszukiwanie Google w otoczeniu miejsca pobytu/celu/celu pośredniego1): wybrać i potwierdzić Wyszukiwanie Google w otoczeniu miejsca pobytu albo Wyszukiwanie Google obok celu/celu pośredniego. Wprowadzić hasło wyszukiwania, np. restauracja i potwierdzić zapis za pomocą OK. Wybrać i potwierdzić cel specjalny > Rozpocznij prowadzenie do celu.
  • Wyszukiwanie Google w nowej miejscowości1): wybrać i potwierdzić Wyszukiwanie Google w nowej miejscowości > Wyszukiwanie miejscowości. Wprowadzić nazwę miejscowości i potwierdzić zapis przyciskiem OK. Wprowadzić hasło wyszukiwania, np. restauracja i potwierdzić zapis za pomocą OK. Wybrać i potwierdzić cel specjalny > Rozpocznij prowadzenie do celu.
  • Wywołanie celów z myAudi Account2): wybrać i potwierdzić Wywołanie celów z myAudi Account. W razie potrzeby wprowadzić Państwa PIN myAudi dla myAudi Account. Wpisy zapisane w myAudi Account zostaną wyświetlone. Wprowadzenie PIN myAudi jest konieczne tylko jeden raz. PIN myAudi można otrzymać w swoim myAudi Account, po zapisaniu samochodu w Account. Wybrać i potwierdzić kontakt. Wybrać i potwierdzić prywatny/służbowy cel nawigacyjny > Rozpocznij prowadzenie do celu.
W menu Szczegóły celu można wyświetlić dodatkowe informacje o celach Online.
Informacja
  • Dalsze informacje dotyczące myAudi Account można znaleźć na stronie www.audi.com/myAudi.
  • Zapoznać się również z informacjami w rozdziale Informacje dotyczące Audi connect Link.
1) Operatorzy w chwili złożenia do druku.
2) Warunek: na www.audi.com/myAudi założone zostało konto myAudi Account. Na koncie myAudi Account zarejestrowany jest samochód i cel jest zapamiętany.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.