Instrukcja obsługi AUDI A6 V. 2014
Audi MMI  Nawigacja  Nawiguj
Dotyczy samochodów: z systemem nawigacyjnym i z Audi connect
Za pomocą widoku mapy Google Earth można wyświetlić mapę z obrazami satelitarnymi.
Warunek: wymagania dotyczące usług Audi connect są spełnione Link.
Wybrać: przycisk NAV > przycisk sterujący Nastawienia > Widok mapy > Google Earth.
Widok mapy pojawia się po odebraniu pakietu danych z internetu w formie zdjęć satelitarnych, które zostaną połączone z siecią dróg z widoku mapy Standard. Dla tymczasowego zapamiętania odebranych danych mapy/nawigacyjnych, dostępne są dwa gigabajty w pamięci MMI (odpowiada danym mapy/nawigacyjnym dla ok. 4000 km prowadzenia do celu). Dopóki załadowane obrazy satelitarne prowadzenia do celu są zapisane, można z nich korzystać również bez aktywnego połączenia transmisji danych.
Google Street View
Za pomocą Google Street View można dokonywać wirtualnych odwiedzin w wielu miejscach świata - z perspektywy pieszego. Google Street View jest dostępny, gdy symbol -1- rys. 1 pojawi się w menu bocznym.
Aby uruchomić Google Street View, należy obrócić pokrętło sterujące na podziałkę mniejszą niż 30 m.
Dostępne są następujące funkcje:
  • Fotografowanie aktualnego widoku Street View: nacisnąć przycisk sterujący Zapisz -2- rys. 2. Albo: nacisnąć i przytrzymać pokrętło sterujące, aż kamera zadziała.
  • Badanie otoczenia miejscowości krok po kroku: przy wskazaniu symbolu -3- nacisnąć pokrętło sterujące.
  • Powiększanie/pomniejszanie aktualnego wskazania w czterech stopniach: obrócić pokrętłem sterującym w lewo/w prawo -4-.
  • Obracać widok w lewo/w prawo albo odchylić w górę/ w dół: przesunąć palcem na MMI touch w dowolnym kierunku.
Jeżeli jest dostępne, Google Street View wskazuje po uruchomieniu prowadzenia do celu czas trwania ostatnich dwóch manewrów na obrazie celu. W tym celu, funkcja Dodatek do mapy musi być włączona Link.
Dodatkowe informacje
W menu Treść mapy Link może zostać włączone wskazanie dodatkowych informacji. Aby wyświetlić dodatkowe informacje, należy przesunąć celownik krzyżowy na jeden z punktów treści u nacisnąć pokrętło sterujące.
Informacja
  • Zapamiętane dane w widoku mapy z Google Earth mogą zostać usunięte za pomocą Ustawienia fabryczne Link.
  • Google Earth jest usługą Audi connect i będzie aktualizowana po wywołaniu funkcji w regularnych odstępach czasu. Czynność ta może trwać kilka sekund.
  • Przy włączonym widoku mapy Google Earth, z typem mapy pozycja 3D, wyświetlacz MMI zmienia sie automatycznie na czas przejazdu w tunelu na typ mapy pozycja 2D.
  • Funkcje z Google Street View, ze względów bezpieczeństwa mogą być obslugiwane tylko w stojącym samochodzie.
  • Zapoznać się również z informacjami w rozdziale Informacje dotyczące Audi connect Link.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.