Instrukcja obsługi AUDI A6 V. 2014
Audi MMI  Nawigacja  Nawiguj
Dotyczy samochodów: z systemem nawigacyjnym i z Audi connect
Za pomocą aktualizacji mapy Online można zaktualizować materiał mapy Państwa systemu nawigacyjnego bezpośrednio w samochodzie.
Warunek: wymagania dotyczące usług Audi connect są spełnione Link.
Wybrać przycisk MENU > Setup MMI > Aktualizacja systemu > Aktualizacja Online.
Albo: wybrać Zmień na aktualizację Online, kiedy na wyświetlaczu MMI pojawi się informacja o nowej aktualizacji mapy.
Wybieranie aktualizacji mapy Online
  • Wybrać i potwierdzić Aktualizacja Online. Wybór komponentów za pomocą dostępnego pakietu aktualizacji zostaje pokazany na wyświetlaczu MMI.
  • Wybrać i potwierdzić wiersz -1- rys. 1. Pojawia się lista aktualizowanych krajów.
  • Wybrać pakiet aktualizacji z listy. Przy pakietach krajowych o dużej objętości danych (np. Niemcy) mogą być aktualizowane pojedyncze regiony (np. tylko „Niemcy Południowe“).
  • Przyciskiem BACK potwierdzić swój wybór i powrócić do wyboru komponentów rys. 1. Liczba i ilość danych w wybranym pakiecie krajowym zostaną teraz pokazane na wyświetlaczu MMI.
Rozpoczęcie pobierania
  • Wybrać i potwierdzić Rozpocznij pobieranie -2- rys. 1.
  • Potwierdzić ponowie pytanie zabezpieczające Rozpocznij pobieranie.
Pakiety krajowe zostaną pobrane i status procesu pobierania pojawi się na wyświetlaczu MMI. Niezależnie od wybranego menu, postęp pobierania pokazany zostaje również symbolem -3- rys. 2 w wierszu stausu.
Instalacja aktualizacji mapy Online
Dla instalacji pobranego materiału mapy niezbędne jest ponowne uruchomienie MMI. Dopiero po wyłączeniu zapłonu zainstalowane zostaną stopniowo nowe pakiety krajowe. Skuteczna instalacja aktualizacji zostanie pokazana użytkownikowi na wyświetalczu MMI.
  • Potwierdzić skuteczną aktualizację przyciskiem OK.
Zaktualizowany materiał mapy może być teraz używany do nawigacji.
Ostrożnie!
Usługa Aktualizacja mapy Online jest dostępna tylko z istniejącą albo z oddzielnie zawartą umową z siecią komórkową i tylko w ramach dostępu sieci danego opertatora komórkowego. W wyniku odbierania pakietów danych z internetu, niezależnie od własnej taryfy komórkowej, zwłaszcza podczas eksploatacji za granicą, mogą powstawać dodatkowe koszty. Ze względu na wysoką objętość danych pilnie zaleca się stosowanie umowy według danych pakietowych!
Informacja
Ze względu na dużą objętość danych zaleca się, aby większe pakiety krajowe oraz pakiet łączny pobrać na swój komputer z konta myAudi, zapisać na karcie SD, a następnie zaimportować do swojego MMI. Dalsze informacje dotyczące tego tematu można znaleźć w Instrukcja obsługi Audi connect na stronie www.audi.com/myaudi.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.