Instrukcja obsługi AUDI A6 V. 2014
Audi MMI  Rozrywka  Telewizja
Ustawienia dla źródła sygnału Tuner TV
Wybrać: przycisk MEDIA > przycisk sterujący Źródło sygnału >Tuner TV > Ustawienia.
Ustawienia dla źródła sygnału Zewnętrzne wejście AV
Wybrać: przycisk MEDIA > przycisk sterujący Źródło sygnału zewnętrzne wejście AV > Ustawienia.
Można wybrać jedno z poniższych ustawień:
Nastawienia dźwięku
Patrz Link.
Nastawienia obrazu wideo
Format obrazu
Zalecane jest ustawienie auto dla formatu obrazu.
Format obrazu
Informacja
auto
System MMI identyfikuje format obrazu źródła i przedstawia obraz w optymalnych proporcjach strony. Zależnie od formatu źródła i zamontowanego wyświetlacza MMI, na krawędziach strony mogą pojawiać się czarne paski.
4:3
Obraz zostaje ustalony przy proporcjach strony 4:3. Na krawędziach stron na wyświetlaczu MMI pojawiają się czarne paski.
16:9
Obraz zostaje ustalony przy proporcjach strony 16:9. Przy górnej/dolnej krawędzi strony na wyświetlaczu MMI pojawiają się czarne paski.
Nastawienia ekranu
Jasność: zmniejszanie/zwiększanie jasności.
Kontrast: zmniejszanie/zwiększanie kontrastu.
Kolor: zmniejszanie/zwiększanie intensywności barwy.
Dźwięk wielokanałowy (Tuner TV)
Przy programach z przekazem wielojęzycznym można wybierać dostępne języki/ścieżki dźwiękowe. Ścieżki dźwiękowe z rozkodowaniem audio1) są oznakowane symbolem (przekreślone oko).
Standard TV (Tuner TV)
  • Standard TV: standard TV jest fabrycznie nastawiony dla kraju dostawy samochodu.
  • Ustawienie fabryczne: wyzerować tuner TV przy ograniczonej funkcjonalności do ustawień fabrycznych.
Standard AV (zewnętrzne wejście AV)
Można nastawić standard AV (auto/PAL/NTSC) dla zewnętrznie podłączonego urządzenia. Taki sam system musi być również nastawiony w urządzeniu odtwarzającym. Nieprawidłowo nastawiony system AV może być przyczyną dla: złego/braku sygnału obrazu albo braku odtwarzania barw.
Podtytuł (Tuner TV)
  • włącz: zależnie od dostępności, automatycznie wyświetlane będą podtytuły w programach TV.
  • wyłącz: podtytuły nie będą wyświetlane.
Śledzenie progr. (Tuner TV)
Warunek: program sygnalizuje dostępne alternatywy programowe.
  • włącz: aby zapewnić możliwie niezakłócony odbiór wybranego programu TV, tuner TV przełącza się automatycznie między dostępnymi alternatywnymi programami po wyjściu z obszaru nadawania.
  • wyłącz: między dostępnymi alternatywnymi programami nie następuje automatyczne przełączanie. Nastawiony program TV, po opuszczeniu obszaru odbioru, w pewnych warunkach nie będzie już odbierany. Dostępne programy alternatywne zostaną pokazane na liście programów i mogą być wybierane ręcznie.
Usuwanie wpisów z pamięci (Tuner TV)
Warunek: na liście adresów pamięci jest zapisany program.
Można wybrać Usuń poszczególne wpisy albo Usuń wszystkie wpisy.
Informacja
Dostępność i zawartość dźwięku wielokanałowego zależą od nadawcy.
1) Ścieżka dźwiękowa z akustycznym opisem obrazu dla osób niewidomych i niedowidzących

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.