Instrukcja obsługi AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Wnętrze samochodu  Wskaźniki i lampki kontrolne  Lampki kontrolne
Błąd alternatora! Trwa ładowanie akumulatora
Wystapiła awaria alternatora lub w instalacji elektrycznej samochodu.
Niezwłocznie udać się do specjalistycznego serwisu. Ponieważ jednocześnie następuje rozładowanie się akumulatora, należy wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne (np. radio), które nie są niezbędne. Jeżeli ładowanie akumulatora nie jest wystarczające, należy wezwać fachową pomoc.
Niski poziom naładowania akumulatora: naładować w specjalistycznym serwisie
Zdolność rozuchu może być ograniczona.
Jeżeli ta informacja tekstowa zgaśnie po pewnym czasie, akumulator został wystarczająco naładowany w czasie jazdy.
Jeżeli informacja tekstowa nie gaśnie, niezwłocznie udać się do specjalistycznego serwisu i zlecić jej usunięcie.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.