Instrukcja obsługi AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Asysta kierowcy  Systemy asystujące kierowcy  Audi adaptive cruise control
Dotyczy samochodów: z systemem Audi adaptive cruise control
System adaptive cruise control wspomaga również jazdę w ruchu Stop-and-go. Kiedy obiekt poprzedzający zatrzyma się, system wyhamuje samochód w granicach systemowych i zatrzyma go.
Aby ponownie podjąć jazdę z systemem adaptive cruise control, dotknąć pedał przyspieszenia, albo
pociągnąć dźwignię do siebie, w położenie -2- rys. 1.
Ruszanie z systemem adaptive cruise control1)
Dopóki wyświetlana jest informacja tekstowa ACC: gotowość ruszania, a obiekt poprzedzający poruszy się, również własny samochód ruszy OSTRZEŻENIE. ACC: gotowość ruszania można ponownie uaktywnić na krótki czas, pociągając dźwignię do siebie, w położenie -2-.
Ze względów bezpieczeństwa samochód ruszy tylko, kiedy
  • Pas bezpieczeństwa kierowcy jest zapięty.
  • Wszystkie drzwi i pokrywa przedziału silnikowego są zamknięte.
  • Samochód nie stoi dłużej, niż 3 minuty.
OSTRZEŻENIE
Kiedy pojawi się informacja tekstowa ACC: gotowość ruszania1), samochód ruszy również, kiedy między samochodem a obiektem poprzedzającym znajduje się przeszkoda - niebezpieczeństwo wypadku!
Informacja
  • Kiedy samochód z systemem adaptive cruise control, mimo informacji tekstowej ACC: gotowość ruszania1) nie ruszy w oczekiwany sposób, można jechać dalej, naciskając pedał przyspieszenia.
  • Kiedy po ruszeniu zidentyfikowana zostanie przeszkoda, pojawi się wezwanie do przejęcia regulacji przez kierowcę Link. Samochód ruszy wolniej. W niektórych sytuacjach może to nastąpić również bez widocznej przeszkody.
1) Niedostępne w wersjach dla niektórych krajów.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.