Instrukcja obsługi AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Pielęgnacja i konserwacja  Sprawdzanie i uzupełnianie  Tankowanie paliwa
W razie uszkodzenia centralnego zamka, pokrywę wlewu paliwa można otworzyć ręcznie.
Limousine: zdejmowanie tapicerki bocznej
Aby zdjąć tapicerkę boczną z prawej strony, należy najpierw wyciągnąć pałąk z uchwytu -A- rys. 1.
Obrócić np. monetą obydwa zamknięcia o 90° w lewo i wyjąć je.
Odchylić pałąk w górę i wyjąć tapicerkę. Odłożyć tapicerkę z boku, ponieważ na tylnej stronie znajduje się przewód prądowy dla gniazdka elektrycznego*.
Avant/allroad: wymontowanie tapicerki bocznej
Aby otworzyć prawą boczną tapicerkę, należy odblokować pokrywę, np. monetą w obrotowym zamknięciu -B- rys. 1.
Odłożyć tapicerkę z boku, ponieważ na tylnej stronie znajduje się przewód prądowy dla gniazdka elektrycznego*.
Awaryjne odblokowanie pokrywy wlewu paliwa
Poluzować pętlę na uchwycie i ostrożnie pociągnąć rys. 2 Ostrożnie!. Teraz można otworzyć pokrywę wlewu paliwa w zwykły sposób Link.
Ostrożnie!
Pociągnąć tylko do oporu za pętlę, odblokowanie nie jest słyszalne. W przeciwnym razie można uszkodzić urządzenie awaryjnego odblokowania.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.