Instrukcja obsługi AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Pielęgnacja i konserwacja  Sprawdzanie i uzupełnianie  Akumulator
Aby umożliwić ładowanie akumulatora, w przedziale silnikowym znajdują się przyłącza.
Przeczytać ostrzeżenia OSTRZEŻENIE i OSTRZEŻENIE.
Wyłączyć wszystkie odbiorniki elektryczne i zapłon.
Otworzyć pokrywę przedziału silnikowego Link.
Odchylić czerwoną pokrywę na biegunie dodatnim rys. 1.
Kleszcze urządzenia do ładowania prawidłowo podłączyć do trzpieni rozruchowych. (trzpień pod pokrywą = „plus“, trzpień z sześciokątem = „minus“).
Podłączyć najpierw przewód zasilający przyrządu do ładowania do gniazdka sieciowego i włączyć przyrząd.
Pod koniec ładowania: wyłączyć przyrząd do ładowania i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
Odłączyć teraz od biegunów zaciski przyrządu do ładowania.
Odchylić czerwoną pokrywę na biegunie dodatnim.
Zamknąć pokrywę przedziału silnikowego Link.
Rozładowany akumulator może zamarznąć już przy temperaturze 0 °C. Zamarzniętego lub rozmrożonego akumulatora nie należy więcej używać, ponieważ obudowa jest popękana w wyniku tworzenia się lodu i elektrolit może wypłynąć OSTRZEŻENIE.
Ładowanie akumulatora
Można stosować wyłącznie prostowniki do ładowania o maksymalnym napięciu 14,8 V, przy czym nie potrzeba zdejmować przewodów zasilających z akumulatora. Podczas ładowania nie wolno otwierać akumulatora.
Przed rozpoczęciem ładowania akumulatora koniecznie zapoznać się z zaleceniami producenta urządzenia do ładowania!
OSTRZEŻENIE
Zamarzniętego akumulatora nie wolno ładować, trzeba go wymienić - niebezpieczeństwo wybuchu!
Informacja
Akumulator należy ładować wyłącznie przy użyciu przyłączy w przedziale silnikowym.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.