Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi MMI  Användning  MMI-manöverenhet
MMI slås på/av automatiskt med tändningen. MMI kan även slås på/av manuellt.
  • Manuell påslagning: Tryck kort på på-/avslagningsknappen -6- Bild 1. Eller: tryck på knappen MENU eller en av knapparna för att direkt ta fram menyer -7-.
Vid påslagningen visas den senast valda menyn och den senast valda ljudkällan spelas upp.
  • Slå av manuellt: håll på/av-ratten -6- intryckt tills MMI slås av. Om du har stängt av MMI manuellt kommer systemet inte att slås på automatiskt nästa gång du slår på tändningen.
Efter att tändningen slagits av står MMI i standby-läge i ca 10 minuter. Om du under den här tiden inte trycker på någon knapp eller rör styrratten på MMI-manöverenheten, stänger MMI av sig själv automatiskt.
Anvisning
  • Vid avstängd motor och dåligt laddat batteri stänger MMI av sig själv automatiskt.
  • Vid utkörning/tillslag av displayen kan det förekomma fördröjningar.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.