Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi MMI  Användning  Mediespelare/anslutningar
Ljud- och videofiler från en cd/dvd, ett USB-minne eller ett SD-kort kan kopieras till jukeboxen.
Välj knappen MEDIA > styrknappen Einstellungen (Inställningar) > Jukebox befüllen/löschen (Lägg till/ta bort i jukebox).
Den använda/lediga minnesplatsen i jukeboxen (ca 10 GB) och antalet sparade titlar visas på MMI-displayen.
Lägga till i jukebox
 • Välja fil/mapp: Välj Daten auf die Jukebox kopieren (Kopiera data till jukebox) > källa > filer/mappar . Tryck på styrknappen Alle (Alla) för att välja alla filer/mappar. Eller: Välj en mapp, bekräfta och fortsätt att hålla inne styrratten. Alla filer i mappen väljs och kopieras.
 • Starta kopiering: Tryck på styrknappen Kopieren (Kopiera). Kopieringsstatusen visas på MMI-displayen och i statusraden -5- Länk.
 • Dölja kopieringsstatus: Välj och bekräfta alternativet Kopiervorgang im Hintergrund fortsetzen (Fortsätt kopiera i bakgrunden). Kopieringsstatusen visas inte längre.
 • Avbryta kopiering: Välj och bekräfta alternativet Kopiervorgang abbrechen (Avbryt kopiering). Eller: Ta bort källan som importeras för närvarande. Redan kopierade filer sparas.
Med hjälp av sparad tilläggsinformation sorteras ljudfilerna automatiskt in i kategorier i mediateket under kopieringen Länk. De kopierade videofilerna hittar du i mediateket under kategorin Videos (Videor).
Ta bort ur jukebox
Förutsättning: Jukeboxen innehåller ljud-/videofiler.
 • Välja filer/mappar: Välj Löschen der Daten von der Jukebox (Ta bort ur jukebox) > mappstruktur i jukebox > filer/mappar. Tryck på styrknappen Alle (Alla) för att välja alla filer/mappar. Eller: Välj en mapp, bekräfta och fortsätt att hålla inne styrratten. Alla filer i mappen väljs och tas bort.
 • Radera filer/mappar: Välj styrknappen Start löschen (Starta borttagning)> Ja, Dateien löschen (Ja, radera filer). Borttagningsstatusen visas på MMI-displayen. Under raderingen avbryts jukeboxåtergivningen, men startar igen automatiskt när raderingen är klar.
Jukeboxen startas och manövreras via MMI-systemet Länk.
Se upp!
Genomför inte kopiering av ljud-/videofiler när motorn är avstängd – batteriet laddas ur.
Anvisning
 • Titlar från ljud-cd-skivor kan inte kopieras till jukeboxen av juridiska skäl.
 • Redan kopierade data identifieras automatiskt och gråas ut vid en ny kopiering.
 • Du kan inte samtidigt kopiera och spela upp ljud-/videofiler i dvd-spelaren.
 • Jukeboxen har inte stöd för en exportfunktion på grund av gällande lagar och förordningar.
 • Filer/titlar utan lagrad tilläggsinformation visas som Unbekannt (okänd). Audi rekommenderar att ljudfilerna förses med lämplig tilläggsinformation (t.ex. ID3-taggar).
 • Återställ jukeboxen till läget för fabriksinställningar om du säljer bilen Länk.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.