Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Förarplats  Instrument och kontrollampor  Instrument
Kombiinstrumentet är förarens informationscentral.
Anvisning
Vid släckt ljus och påslagen tändning är instrumentbelysningen (belysning av visare och skalor) tänd. När omgivningsljuset avtar reduceras belysningen automatiskt för att eventuellt försvinna helt. Denna funktion skall påminna föraren om att tända halvljuset.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.