Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Förarplats  Instrument och kontrollampor  Kontrollampor
Kontrollampan lyser ända tills bilbältet på förar- och passagerarsidan har spänts fast. Från en viss hastighet ljuder dessutom en akustisk signal.
Anvisning
Ytterligare detaljer om bilbälten Länk.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.