Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Förarplats  Instrument och kontrollampor  Kontrollampor
Generatorfehler! (Generatorfel!) Batterie wird nicht geladen (Batteriet laddas inte)
Det är ett fel i generatorn eller bilens elsystem.
Kör genast till en auktoriserad verkstad. Men eftersom bilens batteri då laddas ur hela tiden bör du stänga av alla elförbrukare (t.ex. radion) som inte är absolut nödvändiga. Om batteriets laddning inte längre räcker till, anlita sakkunnig hjälp.
Batterieladung gering: Aufladung durch Fahrbetrieb (Batteriets laddning låg: uppladdning genom körning)
Startkapaciteten kan vara begränsad.
Om detta hjälpmeddelande försvinner efter en tid har batteriet under körningen laddats upp tillräckligt.
Om hjälpmeddelandet däremot inte slocknar, kör snarast till en auktoriserad verkstad för att få störningen avhjälpt.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.