Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Start och körning  Öppna och stänga  Centrallås
-A- Fjärrnyckel med integrerad nödnyckel
Med fjärrnyckeln kan du låsa och låsa upp bilen. En nödnyckel är integrerad i fjärrnyckeln Länk.
-B- Plånboksnyckel
Denna nyckel är inte avsedd att användas jämt. Den ska bara användas i nödfall. Förvara nyckeln på ett säkert ställe och ha den inte i nyckelknippan.
Ersättning av nyckel
Vänd dig till en Audi-verkstad om du har förlorat en nyckel. Låt spärra denna nyckel. Du måste ta med dig alla nycklar. Dessutom bör du anmäla till ditt försäkringsbolag att du har förlorat en nyckel.
Nyckelantal
I Infotainmentet kan du se hur många nycklar som har anpassats till din bil. Välj funktionsknappen CAR > styrknappen (Car)* Systeme (Bilens system) > Service & Kontrolle (Service och kontroll) > Angelernte Schlüssel (Kodade nycklar). På så sätt kan du försäkra dig om att du har fått alla nycklar vid köp av en begagnad bil.
Automatiskt stöldskydd
Det automatiska stöldskyddet hindrar obehöriga från att starta bilen.
Om det sitter en tändningsnyckel från ett annat bilmärke på nyckelknippan kan det under vissa omständigheter hända att det inte går att starta bilen.
Information i fjärrmanövreringsnyckeln
Under körning lagrar fjärrnyckeln kontinuerligt data av betydelse för bilens service och underhåll. Din Audi-servicerådgivare kan avläsa denna information och upplysa dig om nödvändiga arbeten för din bil. Detta gäller även för bilar med komfortnyckel*.
Personliga komfortinställningar
Om bilen används av två personer, rekommenderar vi att varje person alltid använder ”sin” fjärrnyckel. När tändningen slås av respektive när bilen låses sparas automatiskt de personliga komfortinställningarna för följande system och samordnas med fjärrnyckeln:
 • Klimatanläggning
 • Centrallås
 • Fönster
 • Orienteringsljus*
 • Minnesfunktion*
 • Parkeringshjälp*
 • Adaptive cruise control*
 • Active lane assist*
 • Side assist *
 • Drive select
 • Nattsiktsassistent*
 • Rattvärme*
De sparade inställningarna hämtas fram automatiskt när bilen låses upp, dörrarna öppnas eller när tändningen slås på.
VIKTIGT!
Ta alltid med tändningsnyckeln när du lämnar bilen – även bara för ett kort ögonblick. Speciellt viktigt är detta om barn lämnas ensamma i bilen. Barnen kan annars råka starta motorn eller någon elektrisk utrustning (t.ex. elfönsterhissar) – olycksrisk!
Anvisning
Fjärrnyckelns funktion kan påverkas av andra sändare (t.ex. mobiltelefoner, TV-sändare) i bilens närhet som arbetar på samma frekvensband.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.