Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Start och körning  Öppna och stänga  Centrallås
Gäller för bilar: med larmsystem
När larmsystemet känner av ett intrång i bilen aktiveras akustiska och optiska varningssignaler. Larmsystemet aktiveras när du låser bilen som vanligt. Det avaktiveras när du låser upp bilen.
Larmsystemet innehåller följande:
Safe-säkring
När dörrarna, motorhuven och bakluckan bryts upp utlöses larmet. Safe-säkringen är alltid aktiv när bilen är låst.
När bilen låses upp via låscylindern måste tändningen slås på inom 15 sekunder. I annat fall utlöses larmet. På vissa landsutföranden utlöses larmet genast då en dörr öppnas.
För att slå av larmet, slå på tändningen eller tryck på knappen på fjärrnyckeln.
Kupé-/bogseringsövervakning
När bilen är låst utlöses larmet av rörelser i kupéutrymmet (t.ex. djur) eller en förändring av bilens lutning (t.ex. vid transport av bilen). Du undviker att larmet utlöses oavsiktligt genom att slå av kupé-/bogseringsövervakningen:
Tryck på knappen Bild 1. Lysdioden i knappen lyser.
Om du nu låser bilen så är kupé-/bogseringsövervakningen frånslagen fram till nästa upplåsning.
Safelock 1)
Bilen kan inte längre öppnas inifrån. Härigenom försvåras inbrottsförsök VIKTIGT!. Som en påminnelse av Safelock* visas hjälpmeddelandet Safelock beachten. Siehe Bordbuch (Läs i instruktionsboken). För att slå av Safelock* har du följande möjligheter:
Tryck på knappen på fjärrnyckeln en gång till inom två sekunder. Eller
Gäller för bilar med komfortnyckel: Rör vid sensorn på dörrhandtaget en gång till inom två sekunder. Eller
Vrid nödnyckeln i dörrlåset till låsläge en gång till inom två sekunder.
När du slår av Safelock* och drar i dörröppningshandtaget utlöses larmet. För att slå av larmet, slå på tändningen eller tryck på knappen på fjärrnyckeln.
VIKTIGT!
När du har låst bilen utifrån och Safelock* är påslagen får inga personer - framför allt inte barn - vara kvar i bilen, eftersom dörrarna och rutorna nu inte går att öppna inifrån. Låsta dörrar försvårar hjälp utifrån i en nödsituation – livsfara!
Se upp!
När du slår av Safelock* avaktiveras kupé-/bogseringsövervakningen automatiskt. Detta gäller även i omvänd ordningsföljd. Din bil är inte komplett skyddad mot inbrott.
Anvisning
Kupé-/bogseringsövervakningen fungerar endast felfritt när rutorna och solluckan* är stängda.
1) Denna funktion är inte tillgänglig på alla landsutföranden/utrustningar.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.