Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Start och körning  Öppna och stänga
Barnsäkringen gör att det inte går att öppna bakdörrarna inifrån eller manövrera fönsterhissen bak.
Aktivera barnsäkringen i respektive bakdörr genom att trycka på vänster/höger knapp i förardörren Bild 1. Lysdioden i knappen lyser.
Avaktivera barnsäkringen i respektive bakdörr genom att trycka på vänster/höger knapp i förardörren. Lysdioden i knappen slocknar.
Följande funktioner är ur funktion:
  • öppningshandtaget i bakdörren
  • Fönsterhisskontakten i den aktuella bakdörren.
För att koppla in barnsäkringen på båda sidorna, måste knapparna tryckas in efter varandra.
VIKTIGT!
Ta alltid med tändningsnyckeln när du lämnar bilen – även bara för ett kort ögonblick. Speciellt viktigt är detta om barn lämnas ensamma i bilen. Barnen kan annars råka starta motorn eller någon elektrisk utrustning (till exempel elfönsterhissar) – olycksrisk!

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.