Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Start och körning  Öppna och stänga
Gäller för bilar: med Valet Parking-funktion
Valet Parking-funktionen skyddar bagageutrymmet mot oberättigad åtkomst.
När du vill få din bil parkerad av t.ex. servicepersonal kan du aktivera Valet Parking-funktionen 1). När funktionen är aktiverad kan bilen köras och låsas/låsas upp med fjärrmanövreringsnyckeln, åtkomsten till bagageutrymmet är dock blockerad.
Dra ut nödnyckeln ur fjärrmanövreringsnyckeln Länk.
Öppna handskfacket.
För att aktivera Valet Parking-funktionen trycker du på VALET-knappen. Lysdioden i knappen lyser.
Lås handskfacket med nödnyckeln.
Gäller för bilar med låsbara ryggstöd i baksätet: för att hindra åtkomst till bagageutrymmet även inifrån bilen, lås ryggstöden med nödnyckeln Länk.
Ge fjärrnyckeln till servicepersonalen som ska parkera bilen men behåll nödnyckeln.
Vid aktiverad Valet Parking-funktion är följande knappar avaktiverade:
  • Knappen i förardörren
  • Knappen på fjärrmanövreringsnyckeln
  • Bakluckans handtag
När Valet Parking-funktionen är aktiverad visas hjälpmeddelandet Valet parking aktiviert (Valet Parking aktiverad) på kombiinstrumentets display när tändningen slås på.
Anvisning
Observera att i bilar med ryggstöd som inte kan låsas, eller med genomlastningsanordning, kan bagageutrymmet nås inifrån bilen även om Valet Parking är påslagen.
1) Denna funktion är inte tillgänglig på alla landsutföranden.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.