Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Start och körning  Ljus och sikt  Ytterbelysning
Med spaken manövreras förutom blinkern även helljuset, positionsljuset och ljustutan.
Blinker och positionsljus
När tändningen är påslagen och du för blinkerspaken till motsvarande position, slås blinkern på. När tändningen är avstängd slås positionsljuset på.
-1- - Blinker/höger positionsljus
-2- - Blinker/vänster positionsljus
Vid ett lätt tryck på spaken blinkar körriktningsvisaren tre gånger (komfortblinker).
Helljus och ljustuta
För spaken till önskat läge:
-3- - Helljuset på (bilar med helljusassistent* Länk)
-4- - Helljuset av eller ljustuta
I kombiinstrumentet lyser kontrollampan .
VIKTIGT!
När helljuset är tänt bländas andra trafikanter kraftigt – olycksrisk! Använd därför bara helljuset och ljustutan när ingen kan bländas.
Anvisning
När du öppnar dörren vid tänt positionsljus ljuder en summer.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.