Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Start och körning  Ljus och sikt  Sikt
Din bil är utrustad med en innerspegel med manuell eller automatisk* avbländning.
Innerspegel med manuell avbländning
Dra spaken under spegeln bakåt.
Automatiskt avbländningsbar spegel*
Tryck på knappen -A- Bild 1. Kontrollampan -B- lyser. Innerbackspegeln och ytterbackspeglarna* bländar av vid ljusinfall (t.ex. strålkastarljus bakifrån).
VIKTIGT!
Vid en trasig, automatiskt avbländningsbar spegel kan det läcka ut elektrolytvätska. Denna vätska kan irritera hud, ögon och andningsorgan. Tvätta genast med mycket vatten vid kontakt med denna vätska. Uppsök vid behov läkare.
Se upp!
Vid en trasig, automatiskt avbländningsbar spegel kan det läcka ut elektrolytvätska. Denna vätska angriper ytan på plastdetaljer och lacken. Avlägsna vätskan fortast möjligt med till exempel en våt svamp.
Anvisning
  • Om ljusinfallet mot innerspegeln hindras, fungerar inte speglarnas automatiska avbländningsfunktion felfritt.
  • När innerbelysningen är påslagen eller backväxeln ilagd bländar de automatiskt avbländbara speglarna inte av.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.