Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Start och körning  Ljus och sikt  Vindrutetorkare
Serviceläge/torkarläge
Slå av tändningen och för torkarspaken kort till läge -4- Bild 2. Vindrutetorkarna flyttas till serviceläget.
För att få tillbaka torkarna till utgångsläget, slå på tändningen och tryck på torkarspaken.
Du kan dessutom slå på/stänga av serviceläget i Infotainmentet:
Slå av vindrutetorkarna (läge -0- Bild 2).
Välj funktionsknappen CAR > styrknappen (Car)* Systeme (System) > Service & Kontrolle (Service och kontroll) > Wischerwechselpos. (Torkarinställning för byte). > ein/aus (På/Av).
Ta av torkarbladet
Fäll upp torkararmen från vindrutan.
Tryck på spärrknappen -1- på torkarbladetBild 1. Håll fast torkarbladet.
Ta av torkarbladet i pilriktningen.
Sätta fast torkarbladet
Sätt in det nya torkarbladet i torkararmens hållare -2- tills det snäpper in hörbart.
Fäll tillbaka torkararmen mot vindrutan.
Stäng av serviceläget.
VIKTIGT!
Av säkerhetsskäl bör torkarbladen bytas en eller två gånger om året.
Se upp!
  • Fäll bara ut torkararmarna i serviceläget! I annat fall finns risk för lackskador på motorhuven eller skador på torkarmotorn.
  • När torkararmarna är utfällda får bilen inte flyttas eller torkarspaken manövreras. Vindrutetorkarna åker då tillbaka till grundläget och kan orsaka skador på motorhuven och vindrutan!
Anvisning
  • Du kan till exempel även aktivera serviceläget när du vintertid vill skydda vindrutan mot nedisning med ett skyddstäcke.
  • När motorhuven är öppen kan serviceläget inte aktiveras.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.