Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Start och körning  Sittplatser och förvaringsutrymmen
Gäller för bilar: med 12-voltsuttag
För att komma åt 12-voltsuttaget i bagageutrymmet, tryck nätet nedåt.
Ytterligare 12-voltsuttag finns i mittkonsolen under mittarmstödet* och i baksätet Bild 2.
Eluttagen på 12 volt kan användas för elektriska tillbehör. Ansluten effekt får inte vara högre än 120 watt.
VIKTIGT!
Eluttagen, och därmed anslutna elektriska tillbehör, fungerar bara när tändningen är påslagen. Används en cigarettändare oförsiktigt finns risk för allvarliga personskador och även risk för brand. Därför bör du aldrig lämna barn ensamma utan uppsikt när tändningsnyckeln är kvar i bilen - skaderisk!
Se upp!
  • Anslut aldrig tillbehör som avger ström för att ladda bilens batteri, t.ex. solpaneler eller batteriladdare, till ett 12-voltsuttag eller en cigarettändare. Bilens elsystem skadas!
  • För att undvika skador på eluttagen, använd bara stickproppar av rätt typ.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.