Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Start och körning  Sittplatser och förvaringsutrymmen  Bagageutrymme
Gäller för bilar: med manuellt insynsskydd
Haka i
Dra ut insynsskyddet och haka in det i fästöglorna i sidoklädseln Bild 1.
Montera ur
Dra spaken till anslag i pilens riktning Bild 2 och ta ut insynsskyddet uppåt.
Montera in
Lägg insynsskyddets vänstra del i fästet i sidoklädseln.
Tryck insynsskyddet nedåt i det högra fästet tills det går i läge.
VIKTIGT!
Insynsskyddet får inte användas som förvaringsyta. Föremål som placeras på insynsskyddet kan vid en häftig inbromsning eller vid en olycka slungas framåt – risk för personskada!
Se upp!
För att undvika skador ska du låta insynsskyddet rulla in långsamt.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.