Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Start och körning  Sittplatser och förvaringsutrymmen  Bagageutrymme
Gäller för bilar: med lastförskjutningsnät
Lastförskjutningsnätet hindrar föremål i bagageutrymmet från att slungas in i kupén.
Haka i
Dra lastnätet uppåt. Haka in tvärstången i fästöglorna över ryggstödet Bild 1 -pilar-.
Montera ur
Fäll fram ryggstöden Länk.
Tryck på den vänstra eller den högra knappen Bild 2 på lastförskjutningsnätet och ta ut det uppåt.
Montera in
Fäll fram ryggstöden Länk.
Skjut in lastförskjutningsnätet i fästet på vänster och höger sida.
Tryck lastförskjutningsnätet snett nedåt på vänster och höger sida tills det går i läge, och de röda markeringarna på knapparna inte längre syns.
Se upp!
För att undvika skador ska du låta lastförskjutningsnätet rulla in långsamt.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.