Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Start och körning  Sittplatser och förvaringsutrymmen  Bagageutrymme
Gäller för bilar: med lastsäkringssystem
Lastsäkringssystemet förhindrar att föremål i bagageutrymmet kanar omkring.
Förvissa dig om att ryggstöden är uppfällda och att lastförskjutningsnätet är ihakat VIKTIGT! och Länk.
Montera fixeringsbältet -A-
Sätt in fixeringsbältets båda hållare i urtagen i skenorna.
Tryck hållaren -1- nedåt och förskjut den till önskad position.
Förvissa dig om att hållaren låser fast.
För att dra åt fixeringsbältet trycker du på knappen -2-.
Montera teleskopstången -B-
Sätt in teleskopstångens båda hållare i urtagen i skenorna.
Tryck hållaren -1- nedåt och skjut den samtidigt med andra handen i nedre området till önskad position.
Förvissa dig om att hållaren låser fast.
VIKTIGT!
  • Ryggstödet måste ha gripit fast korrekt i låset så att inga föremål kan slungas fram vid en plötslig inbromsning.
  • Lösa föremål i kupéutrymmet kan vid en plötslig manöver eller olycka flyga fram och skada någon som åker i bilen.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.