Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Start och körning  Sittplatser och förvaringsutrymmen  Bagageutrymme
Gäller för bilar: med genomlastningsöppning och skidsäck
I säcken* kan långa föremål (t.ex. skidor) transporteras.
Lasta
Fäll ned mittarmstödet i ryggstödet.
Fäll ned genomlastningsöppningens lock Bild 1.
Skjut från bagageutrymmet in väskan* genom öppningen VIKTIGT!. Blixtlåset måste peka bakåt.
Säkra
Stick in säckens bälte -A- i mittplatsens bälteslås -B- Bild 2.
Dra fast bältet -C-.
VIKTIGT!
  • När säcken har fyllts måste den säkras med bältet.
  • Förvissa dig om att alla föremål som transporteras i genomlastningsöppningen är säkrade. De kan annars fara omkring vid en plötslig bromsmanöver - skaderisk!
Anvisning
  • Vik ihop säcken bara när den är torr.
  • Om du transporterar skidor eller snowboards ska du spänna fast bältet mellan bindningarna.
  • Lägg skidor med spetsarna framåt, snowboards och stavar med spetsarna bakåt i säcken.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.