Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Start och körning  Köra  Allmänt
Bränsleförbrukning, miljöbelastning och slitage på motor, bromsar och däck påverkas avsevärt av din körstil. Genom att köra förutseende och ekonomiskt kan du lätt sänka bränsleförbrukningen med 10-15 %. Här följer tips på hur du kan minska påfrestningen både på miljön och din plånbok.
Kör förutseende
Vid acceleration förbrukar en bil mest bränsle. Om du kör förutseende behöver du inte bromsa så ofta och följaktligen inte heller accelerera så mycket. Låt bilen rulla till stopp med ilagd växel när detta är möjligt, till exempel när du ser att nästa trafikljus visar rött. Motorbromsningen minskar slitaget på bromsarna och däcken, avgaser och bränsleförbrukning går mot noll.
Växla energisnålt
Ett effektivt sätt att sänka förbrukningen är att växla upp tidigt. den som drar ut på växlarna förbrukar onödigt mycket bränsle.
Manuell växellåda: Växla fortast möjligt från 1:ans växel till 2:ans växel. Vi rekommenderar att du i den mån det går gör alla uppväxlingar vid ca 2 000 varv.
Automatväxellåda: tryck ned gaspedalen långsamt och undvik ”kick-down”.
Undvik fullgas
Bilens toppfart bör du helst aldrig utnyttja helt. Vid höga hastigheter ökar både bränsleförbrukningen, utsläppen och bullernivån mer än proportionellt. Kör du långsammare drar motorn mindre bränsle.
Minska tomgångskörningen
Med hjälp av Start-Stop-systemet* reduceras automatiskt tomgångstiderna. På bilar utan Start-Stop-system* lönar det sig att stänga av motorn, t.ex. vid järnvägsövergångar och trafikljus med längre intervaller rött ljus. Redan efter 30–40 sekunder är bränslebesparingen större än den extra bränslemängd som krävs för att starta motorn på nytt.
På tomgång dröjer det väldigt länge innan motorn har fått upp temperaturen. Under varmkörningen är både slitaget och utsläppen speciellt höga. Kör därför iväg direkt efter motorstarten. Undvik höga varvtal.
Lämna in på service regelbundet
Genom regelbundet underhåll kan du redan innan du börjar köra uppfylla en av förutsättningarna för god bränsleekonomi. Skicket på din bil betyder mycket, inte bara för trafiksäkerheten och värdebeständigheten utan även för bränsleförbrukningen. En dåligt underhållen motor kan ha en förbrukning på upp till 10 % över det normala!
Undvik kortsträckor
Motorn och avgasreningssystemet måste ha uppnått sin optimala arbetstemperatur för att ge lägsta förbrukning och effektivast avgasrening.
En kall motor förbrukar oproportionerligt mycket bränsle. Först efter cirka fyra kilometer är motorn driftvarm och bränsleförbrukningen är då nere på sitt normala värde.
Tänk på trycket i däcken
Kontrollera alltid att däcken har rätt tryck Länk för att spara bränsle. Redan en halv bar för lågt tryck kan höja bränsleförbrukningen med 5 %. För lågt tryck ger också ett större rullmotstånd vilket både ökar slitaget på däcken och försämrar bilens vägegenskaper.
Kör inte hela året med vinterdäck, det kan kosta upp till 10 % mer bränsle.
Undvik onödig ballast
Eftersom varje kilo mer vikt höjer bränsleförbrukningen lönar det sig att kasta en blick i bagageutrymmet för att undvika onödig ballast.
Eftersom en taklasthållare höjer luftmotståndet bör den monteras av när den inte används. Vid en hastighet av 100-120 km/h sparar du på så sätt ca 12 % bränsle.
Spara ström
Motorn driver generatorn och genererar därmed ström, varvid även bränsleförbrukningen stiger med den ökade strömförbrukningen! Slå därför av elförbrukare när du inte längre behöver dem. Höga strömförbrukare är t.ex. ventilationsfläkten på hög effekt, bakruteuppvärmningen och stolsvärmen*.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.