Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Start och körning  Köra  Elektromekanisk parkeringsbroms
Om det vanliga bromssystemet inte fungerar eller om det blockerats.
Du kan bromsa in bilen med hjälp av parkeringsbromsen i nödfall genom att dra i knappen och hålla kvar.
När du släpper knappen eller ökar gaspådraget avbryts bromsförloppet.
Om du drar i knappen och håller den dragen när bilen kommit upp i en hastighet på cirka 8 km/h, aktiveras nödbromsfunktionen. Då bromsar bilen på alla fyra hjulen tack vare att bromshydrauliken aktiveras. Bromskraften är samma som vid en fullbromsning. VIKTIGT!
För att inte nödbromsfunktionen ska aktiveras oavsiktligt, ljuder en varningston (summer) när du drar i knappen . När du släpper knappen eller ökar gaspådraget avbryts nödbromsningen.
VIKTIGT!
Nödbromsfunktionen bör endast användas i nödsituationer, det vill säga om bromspedalen inte fungerar eller om den blockerats. Vid en nödbromsning med parkeringsbromsen, bromsas din bil som vid en fullbromsning. De fysikaliskt fastställda gränserna kan heller inte sättas ur kraft av ESC-systemet och dess integrerade komponenter (ABS, ASR, EDS). I kurvor och vid dåliga väg- eller väderleksförhållanden kan en fullbromsning leda till att bilen kör av vägen eller sladdar - olycksrisk!

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.