Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Förarassistans  Assistentsystem  Audi adaptive cruise control
Välj funktionsknappen CAR > styrknappen (Car)* Systeme (Bilens system) > Fahrerassistenz (Förarassistans) > Audi braking guard.
System - braking guard ein-/ausschalten (på/av). När du slår på tändningen visas hjälpmeddelandet Audi braking guard: aus (audi braking guard av) om systemet är avstängt.
Förvarning - Avstånds- och påkörningsvarningens indikering kan ein (aktiveras)/aus (avaktiveras).
Anvisning
  • Inställningarna sparas automatiskt och överförs till den använda fjärrmanövreringsnyckeln.
  • När ESC begränsas, slås även braking guard av Länk.
  • Stäng av braking guard när du lastar bilen på en biltransport, ett tåg, ett fartyg eller liknande. På så vis undviks onödiga varningar med braking guard.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.