Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Förarassistans  Assistentsystem  Audi adaptive cruise control
Gäller för bilar: med Audi adaptive cruise control
Braking guard: aus (Av)
Detta hjälpmeddelande visas om systemet slås av via Infotainmentet. Dessutom visas meddelandet kortvarigt varje gång efter påbörjad färd om systemet är avstängt.
Meddelandet till föraren visas också om systemet inte är tillgängligt på grund av ett fel eller om ESC inte är påslagen Länk. I detta läge varnar systemet inte längre för en hotande kollision.
braking guard: Eingriff (braking guard aktiveras)
Detta hjälpmeddelande visas om ett bromsryck utfördes på grund av en akutvarning.
ACC: nicht verfügbar (ACC: ej tillgängligt)
ACC und Audi braking guard: nicht verfügbar (ACC och Audi braking guard: ej tillgängliga)
Systemet kan inte längre garantera att föremål registreras och avaktiveras. Sensorerna har flyttats eller är defekta. Dessutom kan funktionerna i pre sense vara begränsade. Kör till en auktoriserad verkstad och låt avhjälpa störningen.
ACC: zurzeit nicht verfügbar. (ACC: f.n. ej tillgängligt.) Keine Sensorsicht (Ingen sensorsikt)
ACC und Audi braking guard: zurzeit nicht verfügbar. (ACC och Audi braking guard: f.n. ej tillgängliga.) Keine Sensorsicht (Ingen sensorsikt)
Detta hjälpmeddelande visas om radarsensorns sikt begränsas, t.ex. på grund av löv, snö, kraftigt dis eller smuts. Rengör sensorerna Bild 1.
ACC: zurzeit nicht verfügbar. (ACC: f.n. ej tillgängligt.) Steigung zu groß (Stigning för kraftig)
Vägbanans högsta möjliga stigning för att adaptive cruise control ska kunna fungera har överskridits. adaptive cruise control avaktiveras.
ACC: nur in Fahrstufe D, S oder M verfügbar (ACC: tillgängligt endast i körläge D, S eller M.)
Välj växelläge D/S eller M.
ACC: zurzeit nicht verfügbar. (ACC: f.n. ej tillgängligt.) Parkbremse betätigt (Parkeringsbroms ansatt)
När parkeringsbromsen manövreras, avaktiveras adaptive cruise control.
ACC: zurzeit nicht verfügbar. (ACC: f.n. ej tillgängligt.) Eingriff Stabilisierungskontrolle (ESC) (Reglering av stabilitetskontroll (ESC)).
Meddelandet visas om den elektroniska stabilitetskontrollen (ESC) reglerar. I detta fall kopplas adaptive cruise control automatiskt från.
ACC: zurzeit nicht verfügbar (ACC: Ej tillgängligt för tillfället). Hill descent control aktiv
Allroad: När Hill descent control är aktiv kopplas adaptive cruise control från.
ACC: Bitte übernehmen! (ACC: Ta över!)
Hjälpmeddelandet visas om adaptive cruise control inte kan sätta an parkeringsbromsen. Trampa ned bromspedalen för att bilen inte ska börja rulla.
Tre vita prickar visas om en inställning inte kan utföras med manöverspaken. Detta inträffar t.ex. om adaptive cruise control inte kan köra iväg automatiskt i trafik med många stopp och starter, för att föraren inte har tagit på bilbältet.
Tür offen (Dörr öppen)
Om dörren är öppen kan adaptive cruise control inte aktiveras.
Stehendes Objekt voraus (Stillastående fordon framför)
Hjälpmeddelandet visas om du försöker aktivera adaptive cruise control, men det finns ett föremål precis framför bilen.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.